Polscy lekarze w Niemczech

Bilans dziecka w Niemczech badania okresowe U1- U9 dla dzieci

Bilans dziecka w Niemczech: Badania okresowe U1-U9 dla dzieci System opieki zdrowotnej w Niemczech stawia na profilaktykę i wczesne wykrywanie ewentualnych problemów zdrowotnych. Dlatego też dla dzieci w wieku od urodzenia do 18 roku życia przewidziano specjalne badania okresowe, tzw. U-Untersuchungen.

Czym są badania U?

U-Untersuchungen to badania profilaktyczne, które są częścią programu opieki zdrowotnej w Niemczech. Ich celem jest monitorowanie rozwoju dziecka i wczesne wykrywanie ewentualnych problemów zdrowotnych. W ramach badań przeprowadza się:

 • Badanie fizyczne: Lekarz ocenia wzrost, wagę, obwód głowy dziecka, sprawdza jego narządy wewnętrzne i bada jego rozwój ruchowy.
 • Badanie neurologiczne: Lekarz sprawdza rozwój psychoruchowy dziecka, jego zdolność do skupiania uwagi, koordynacji ruchowej oraz rozwój mowy.
 • Badania laboratoryjne: W zależności od wieku dziecka mogą być wykonane badania krwi, moczu lub kału, aby zbadać jego stan zdrowia i wykryć ewentualne niedobory lub choroby.
 • Szczepienia: W ramach niektórych badań przeprowadza się obowiązkowe szczepienia ochronne.
Bilans dziecka w Niemczech
Bilans dziecka w Niemczech

Badania U1-U9

W ramach programu U-Untersuchungen przewidziano 9 badań:

 • U1: Badanie przeprowadzane jest w ciągu pierwszych 3 dni życia dziecka. W jego ramach lekarz ocenia ogólny stan zdrowia dziecka, sprawdza jego oddech, tętno, temperaturę i obecność wad wrodzonych.
 • U2: Badanie wykonywane jest około 3-4 tygodnia życia. Lekarz ocenia rozwój dziecka, jego reakcje na bodźce, kontrolę głowy, napięcie mięśniowe i przyrost masy ciała.
 • U3: Badanie odbywa się w wieku 3-4 miesięcy. Lekarz sprawdza rozwój motoryczny dziecka (np. raczkowanie), jego zdolność do trzymania głowy, interakcje z otoczeniem i rozwój mowy.
 • U4: Badanie przeprowadzane jest około 6-7 miesiąca życia. Lekarz ocenia rozwój dziecka, jego zdolność do siadania, interakcje z otoczeniem, rozwój mowy i zdolność do podążania wzrokiem.
 • U5: Badanie wykonywane jest około 10-11 miesiąca życia. Lekarz sprawdza rozwój dziecka, jego zdolność do chodzenia, interakcje z otoczeniem, rozwój mowy i rozwój zębów.
 • U6: Badanie odbywa się w wieku około 18-24 miesięcy. Lekarz ocenia rozwój dziecka, jego zdolność do mówienia prostych zdań, interakcje z otoczeniem, rozwój zębów i rozwój psychoruchowy.
 • U7: Badanie przeprowadzane jest w wieku 3-4 lat. Lekarz ocenia rozwój dziecka, jego zdolność do mówienia prostych zdań, interakcje z otoczeniem, rozwój zębów i umiejętności społeczne.
 • U8: Badanie wykonywane jest w wieku 6-7 lat. Lekarz ocenia rozwój dziecka, jego zdolność do czytania i pisania, interakcje z otoczeniem, rozwój zębów i umiejętności społeczne.
 • U9: Badanie odbywa się w wieku 10-11 lat. Lekarz ocenia rozwój dziecka, jego zdolność do czytania i pisania, interakcje z otoczeniem, rozwój zębów i umiejętności społeczne.

Jak umówić się na badanie U?

Na badania U można umówić się u lekarza rodzinnego lub pediatry. W większości przypadków badania U są bezpłatne dla dzieci, które są ubezpieczone w Niemczech.

Dlaczego badania U są tak ważne?

Badania U są kluczowe dla zdrowia i rozwoju dziecka. Wczesne wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych może znacznie zwiększyć szanse na ich szybkie i skuteczne leczenie.

Dodatkowe informacje

 • W niektórych regionach Niemiec mogą być dostępne dodatkowe badania U, np. U10.
 • W przypadku niektórych badań U mogą być wymagane dodatkowe badania laboratoryjne lub specjalistyczne konsultacje.
 • Jeśli dziecko ma problemy zdrowotne, może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań i konsultacji.
 • Informacje o badaniach U można znaleźć na stronach internetowych niemieckich instytucji zdrowotnych, takich jak Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Badania U-Untersuchungen są ważnym elementem programu opieki zdrowotnej w Niemczech. Ich celem jest monitorowanie rozwoju dziecka i wczesne wykrywanie ewentualnych problemów zdrowotnych. Regularne uczestnictwo w badaniach U jest kluczowe dla zdrowia i rozwoju dziecka.

Previous post
Odprawa pośmiertna w Niemczech
Next post
Polski adwokat Dortmund – Adresy + numery

Dodaj komentarz