Polscy prawnicy

Polski adwokat Drezno – Adresy, numery + ceny

Polski adwokat Drezno, niemieckie miasto Drezno, charakteryzujące się bogatym dziedzictwem kulturowym i starożytną historią, stało się ważnym kierunkiem dla wielu Polaków pragnących żyć i pracować za granicą.

W tym kontekście polscy prawnicy w Dreźnie odgrywają istotną rolę w udzielaniu wsparcia i porad prawnych swoim rodakom.

Prawnicy ci mają głęboką wiedzę na temat niemieckiego i polskiego systemu prawnego, co pozwala im dostarczać zintegrowane i kompleksowe rozwiązania prawne.

Polski adwokat Drezno

Jedną z najważniejszych zalet, jaką oferują Polski Adwokaci Drezno, jest umiejętność komunikowania się z klientami w języku ojczystym, co przyczynia się do wzrostu zaufania i wzajemnego zrozumienia.

Ponadto posiadają bogate doświadczenie w zajmowaniu się kwestiami imigracyjnymi, prawami pracowniczymi i rodzinnymi, co pozwala im na udzielanie specjalistycznych porad dostosowanych do potrzeb Polaków przebywających w Niemczech.

Polski adwokat Drezno
Polski adwokat Drezno

Polscy prawnicy w Dreźnie świadczą także usługi wykraczające poza tradycyjną reprezentację prawną, gdyż pomagają ułatwić proces integracji ze społeczeństwem niemieckim, doradzając, jak poradzić sobie z biurokratycznymi procedurami oraz uzyskać uprawnienia i świadczenia socjalne.

Magdalena Malon-Laurer

 1. Magdalena Malon-Laurer jest profesjonalną tłumaczką mieszkającą w Drezno w Niemczech.
 2. Posiada bogate wykształcenie prawnicze, które ukończyła w Polsce i Niemczech.
 3. Edukacja ta obejmuje szkolenie prawnicze w Niemczech, które uprawnia ją do wykonywania różnych zawodów prawniczych na terenie kraju.
 4. Oprócz wiedzy prawniczej Magdalena Malon-Laurer biegle włada językiem polskim i niemieckim, co pozwala jej świadczyć wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe w tych językach.
 5. Jej praca obejmuje nie tylko tłumaczenia, ale także doradztwo prawne, wykorzystując wszechstronną wiedzę na temat polskiego i niemieckiego systemu prawnego.

Robert Żukowski

 1. Robert Żukowski to polski-adwokat Drezno, który oferuje swoje usługi prawne w Dreźnie, Niemcy.
 2. Specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym, karnym, rodzinnym oraz socjalnym.
 3. Jego kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, co pozwala na szeroki dostęp do usług niezależnie od lokalizacji klienta.
 4. Dla klientów polskojęzycznych, którzy nie władają językiem niemieckim, kancelaria Roberta Żukowskiego zapewnia obsługę w języku polskim, co obejmuje tłumaczenie dokumentów oraz bieżącą komunikację w języku ojczystym klienta.
 5. Dzięki temu klienci mogą lepiej zrozumieć swoją sytuację prawną oraz dostępne dla nich opcje.
 6. Żukowski oferuje szeroki zakres usług, w tym doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, przygotowanie opinii prawnych oraz reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi.
 7. Koszty usług prawnych są uzależnione od wartości przedmiotu sporu, zgodnie z niemiecką ustawą o wynagrodzeniu adwokatów.

Kancelaria prawna

Kancelaria prawna oferująca usługi polskim klientom w Dresden specjalizuje się w szerokim zakresie prawa zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o usługach i specjalizacjach oferowanych przez te kancelarie:

 1. Prawo karne : Reprezentacja klientów przed sądami oraz organami ścigania w Polsce i Niemczech, wgląd do akt sprawy, przygotowanie linii obrony.
 2. Prawo pracy : Negocjacje przedsądowe, zastępstwo procesowe przed sądem pracy, pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń.
 3. Prawo ubezpieczeń społecznych : Pomoc w sporach z ubezpieczycielami, zarówno ZUS w Polsce, jak i AOK w Niemczech.
 4. Odszkodowania i windykacja : Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i egzekucja należności pieniężnych.
 5. Sprawy transgraniczne : Obsługa prawna dla osób pracujących lub przebywających na stałe bądź tymczasowo w Niemczech i Polsce, szczególnie zawodowych kierowców i pracowników fizycznych.
 6. Prawo gospodarcze : Zakładanie firm w Niemczech, obsługa prawna i podatkowa, postępowania likwidacyjne.
 7. Prawo rodzinne : Sprawy rozwodowe, alimentacyjne, władza rodzicielska, miejsce pobytu dziecka.
 8. Prawo cywilne : Dochodzenie roszczeń z umów kupna/sprzedaży, obsługa umów zakupu nieruchomości i rzeczy ruchomych.
 9. Prawo ubezpieczeniowe : Dochodzenie roszczeń z wypadków komunikacyjnych w Niemczech i Polsce.
 10. Prawo socjalne : Sprawdzanie decyzji rentowych, reprezentacja przed urzędami i sądami socjalnymi.
 11. Prawo karne : Obsługa postępowań związanych z przestępstwami, zatrzymaniem prawa jazdy.
 12. Prawo podatkowe : Doradztwo podatkowe dla osób fizycznych i prawnych w Polsce i Niemczech.

Koszty usług prawnych są regulowane przez niemiecką ustawę o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), zależą od wartości przedmiotu sporu. Istnieje możliwość wnioskowania o zwolnienie z kosztów w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

Ile kosztuje prawnik w Drezno

Koszt usług polskiego prawnika w Dreźnie może się różnić w zależności od rodzaju sprawy, doświadczenia prawnika i zakresu potrzebnych usług. Oto kilka ogólnych informacji:

 1. Konsultacja prawna: Ceny mogą zaczynać się od 50 do 150 euro za godzinę za podstawową konsultację.
 2. Sprawy cywilne i gospodarcze: Opłaty mogą być naliczane na podstawie godzinowej lub jako ustalona kwota za konkretną usługę. W przypadku godzinowych stawek, mogą one wynosić od 100 do 300 euro za godzinę.
 3. Reprezentacja sądowa: Koszt może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy euro, w zależności od złożoności sprawy i czasu poświęconego na jej prowadzenie.
 4. Usługi notarialne: Opłaty za usługi notarialne również mogą się różnić, często są ustalane na podstawie wartości umowy lub dokumentu, który jest sporządzany lub potwierdzany.

Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z prawnikiem w Dreźnie, aby uzyskać dokładną wycenę i omówić szczegóły sprawy.

Podsumowując, dzięki swoim różnorodnym umiejętnościom i zaangażowaniu w służbę społeczności polscy prawnicy w Drezno stanowią istotny filar zapewniający Polakom wsparcie prawne, którego potrzebują do stabilnego i dostatniego życia w Niemczech.

Previous post
Polski adwokat Wiesbaden – Adresy, numery + ceny
Next post
Polski adwokat Monachium – Adresy, numery + ceny

Dodaj komentarz