Polscy prawnicy

Polski adwokat Düsseldorf – Adresy + numery

Polski adwokat Düsseldorf, w mieście Düsseldorfie, uważanym za jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych i kulturalnych w Niemczech, polscy prawnicy odgrywają istotną i wyróżniającą się rolę w świadczeniu wyjątkowych usług prawnych dla Polonii.

Prawników tych wyróżnia głębokie zrozumienie polskiej kultury i języka, co pozwala im udzielać spersonalizowanych i skutecznych porad prawnych dostosowanych do potrzeb Polaków mieszkających w Düsseldorfie.

Polski adwokat Düsseldorf

Szczególne korzyści oferowane przez polskich prawników są widoczne w kilku aspektach. Po pierwsze, ułatwia komunikację w języku ojczystym, co niweluje bariery językowe i pozwala klientom trafnie wyrazić swoje problemy i wymagania.

Po drugie, prawnicy ci posiadają szeroką wiedzę zarówno z zakresu prawa niemieckiego, jak i polskiego, co pozwala im dostarczać zintegrowane rozwiązania prawne, uwzględniające konteksty prawne obu krajów.

Polski adwokat Düsseldorf
Polski adwokat Düsseldorf

Ponadto Polski adwokat Düsseldorf świadczą różnorodne usługi, w tym porady prawne w obszarach zatrudnienia, imigracji, nieruchomości i spraw rodzinnych. Usługi te mają na celu zaspokojenie potrzeb Polonii, która może stanąć przed wyzwaniami prawnymi związanymi z życiem i pracą w nowym środowisku.

Marco Eull

 1. Marco Eull jest wybitnym Polski adwokat Düsseldorf w Niemczech.
 2. Prowadzi działalność poprzez swoją kancelarię Eull & Partner będącą niemiecko-polską kancelarią prawniczą oferującą kompleksową obsługę prawną zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.
 3. Ta dwujęzyczność stanowi znaczącą zaletę dla polskich klientów, umożliwiając jasną komunikację i głębokie zrozumienie systemów prawnych obu krajów.
 4. Eull specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, świadcząc usługi obejmujące zarówno niemiecki, jak i polski kontekst prawny.
 5. Jego firma jest dobrze ceniona za zdolność pomagania klientom między innymi w kwestiach związanych z prawem gospodarczym, nieruchomościami, prawem rodzinnym i imigracją.
 6. Wielojęzyczne umiejętności Marco Eulla w zakresie języka polskiego, niemieckiego i angielskiego jeszcze bardziej zwiększają jego zdolność do skutecznej obsługi zróżnicowanej klienteli.

Andreas Gurok

 1. Andreas Gurok  jest Polski adwokat Düsseldorf w Niemczech.
 2. Specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, w tym w zakresie imigracji, prawa rodzinnego i obrony w sprawach karnych.
 3. Gurok jest znany ze świadczenia usług prawnych dla Polonii w Niemczech, pomagając klientom w kwestiach związanych z imigracją, naturalizacją i innymi kwestiami prawnymi specyficznymi dla emigrantów.
 4. Współpracuje z Schlun & Elseven Rechtsanwälte, kancelarią prawniczą oferującą pełen zakres usług, posiadającą biura w kilku dużych niemieckich miastach, w tym w Düsseldorfie.
 5. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientom prywatnym, jak i biznesowym, obejmującą m.in. prawo handlowe, prawo korporacyjne, prawo pracy oraz spory sądowe.
 6. Ich podejście jest nowoczesne i zorientowane na klienta, wykorzystując najnowsze technologie w celu świadczenia skutecznych i elastycznych usług prawnych na terenie Niemiec i zagranicy.

Gisela Hebrant

 1. Gisela Hebrant Polski adwokat Düsseldorf jest polsko-niemiecką prawniczką mieszkającą w Düsseldorf w Niemczech.
 2. Jest częścią kancelarii prawnej TIGGES Rechtsanwälte, gdzie specjalizuje się w kilku obszarach, w tym w transporcie i logistyce, wynajmie nieruchomości i obiektów handlowych, prawie administracyjnym oraz prawie transportu publicznego, w szczególności prawie kolejowym.
 3. Jest także członkiem Polish Desk w swojej kancelarii, pomagając polskim klientom w sprawach prawnych w Niemczech.
 4. Hebrant posiada różnorodne wykształcenie, studiował prawo w Niemczech i Polsce.
 5. Posiada tytuł magistra prawa i administracji wydany w Polsce, a od 2006 roku prowadzi praktykę adwokacką w języku niemieckim.
 6. Jej umiejętności językowe obejmują biegłą znajomość języka polskiego, niemieckiego i kilku innych.​​
 7. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie zagadnień z zakresu prawa transportu publicznego, prawa transportu drogowego towarów, prawa ochrony środowiska oraz działalności deweloperskiej.
 8. Posiada znaczące doświadczenie w prowadzeniu sporów administracyjnych i zgodności z przepisami, szczególnie dotyczącymi sektorów infrastruktury i transportu.
 9. Ponadto Gisela Hebrant była zaangażowana w międzynarodowe wysiłki humanitarne, w szczególności spędzając trzy lata na Madagaskarze, pracując nad projektami edukacyjnymi i współpracą na rzecz rozwoju.
 10. To międzynarodowe doświadczenie uzupełnia jej praktykę prawniczą, umożliwiając jej prowadzenie spraw transgranicznych i zapewnianie wielokulturowego spojrzenia na kwestie prawne.

Eva Kirschbaum

 1. Eva Kirschbaum jest Polski adwokat Düsseldorf, specjalizującą się w różnych dziedzinach prawa, w tym prawie spadkowym, prawie podatkowym i karnym podatkowym oraz prawie spółek.
 2. Działa w ramach Kancelarii Prawnej Kirschbaum, mieszczącej się pod adresem Berliner Allee 34-36 w Düsseldorfie.
 3. Eva Kirschbaum jest znana ze swojej wiedzy w zakresie rozwiązywania złożonych zagadnień prawnych, podatkowych i biznesowych.
 4. Kancelaria świadczy usługi w wielu językach, w tym niemieckim, angielskim i polskim, obsługując zarówno osoby prywatne, jak i małe i średnie firmy.
 5. Podejście firmy kładzie nacisk na przejrzystość, zrównoważone rozwiązania i cel, jakim jest osiągnięcie pozytywnych wyników dla klientów, często w drodze ugody pozasądowej, jeśli jest to wykonalne.

Bronisław Bade

Bronisław Bade jest polskim radcą prawnym z siedzibą w Düsseldorf w Niemczech. Jego biuro mieści się przy Oberrather Str. 47, 40472 Düsseldorf. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa polskiego, szczególnie na rzecz Polonii w Niemczech.

Dane kontaktowe Bronisława Bade to:

 • Telefon: +49 211 733 8897
 • Faks: +49 211 733 8854

Działa w ramach prawnych Polski i Niemiec, oferując usługi będące pomostem pomiędzy systemami prawnymi obu krajów. To czyni go cennym źródłem informacji dla polskich emigrantów zajmujących się kwestiami prawnymi w Niemczech.

Małgorzata Grego-Hoffmann

 1. Małgorzata Grego-Hoffmann jest Polski adwokat Düsseldorf w Niemczech.
 2. Posiada podwójne kwalifikacje jako Rechtsanwältin (adwokat) w Niemczech oraz Radca Prawny (radca prawny) w Polsce, co pozwala jej reprezentować klientów w obu krajach.
 3. Jest współzałożycielką Kancelarii Prawnej SGH Rechtsanwälte, którą założyła wraz z Justyną Anną Starostą.
 4. Dr Grego-Hoffmann ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech.
 5. Posiada również stopień doktora. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a rozprawę doktorską opublikowała w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska.
 6. Oprócz wykształcenia prawniczego ukończyła intensywny kurs administracji i zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Hagen.
 7. Jej obszary specjalizacji są szerokie i obejmują prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo spadkowe i prawo administracyjne.
 8. Zajmuje się doradztwem prawnym zarówno osobom prywatnym, jak i podmiotom gospodarczym.
 9. Dla klientów prywatnych jej usługi obejmują prawo rodzinne (m.in. rozwód, alimenty, opieka nad dziećmi), prawo spadkowe oraz sprawy związane z zasiłkami na dzieci (Kindergeld).
 10. Klientom biznesowym pomaga przy zakładaniu spółek (GmbH i UG), zagadnieniach z branży budowlanej oraz prawie pracy.
 11. Dr Grego-Hoffmann jest także autorką książki „Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego” wydanej przez wydawnictwo Presscom.
 12. Biegle włada językiem polskim, niemieckim i angielskim, co pozwala jej obsługiwać różnorodną bazę klientów.

Dzięki swojemu doświadczeniu i kompetencjom polscy prawnicy stanowią silne i stałe wsparcie dla członków Polonii, pomagając im integrować się i odnosić sukcesy w zróżnicowanym społeczeństwie Düsseldorf.

Previous post
Polski adwokat Krefeld – Adresy + numery
Next post
Polski adwokat Bremen – Adresy + numery

Dodaj komentarz