Polscy prawnicy

Polski adwokat Heilbronn

Polski adwokat Heilbronn, Polonia w Heilbronn odgrywa coraz większą rolę w społeczności lokalnej, zwiększając zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc prawną. Polscy prawnicy w Heilbronn świadczą wyjątkowe usługi prawne, które skutecznie i wyróżniają się na potrzeby Polaków.

Dzięki znajomości języka polskiego i niemieckiego prawnicy ci łatwo i skutecznie komunikują się ze swoimi klientami, zapewniając dokładne i przejrzyste zrozumienie problemów prawnych, z którymi się spotykają.

Polski adwokat Heilbronn

Polscy prawnicy to nie tylko doradcy prawni, Są także pomostami pomiędzy kulturami. Ich głębokie zrozumienie polskiego i niemieckiego prawa, w połączeniu ze znajomością polskiej kultury, pozwala im świadczyć zintegrowane i kompleksowe porady prawne dostosowane do kontekstu kulturowego Polaków. Dzięki temu mogą dostarczać innowacyjne i skuteczne rozwiązania prawne, które lepiej odpowiadają potrzebom swoich klientów.

Polski adwokat Heilbronn
Polski adwokat Heilbronn

Oprócz tradycyjnych usług prawnych, polscy prawnicy w Heilbronn zapewniają dodatkowe wsparcie, w tym wskazówki dotyczące poruszania się w niemieckim systemie prawnym, co pomaga Polakom łatwiej integrować się z lokalną społecznością. Takie kompleksowe wsparcie zwiększa zaufanie klientów i gwarantuje, że otrzymają wsparcie prawne, którego potrzebują w różnych aspektach życia.

Andreas M. Kramp

Dr Andreas M. Kramp jest wybitnym prawnikiem z siedzibą w Heilbronn w Niemczech, specjalizującym się w wielu dziedzinach prawa, w tym prawie upadłościowym, prawie handlowym, prawie spółek, prawie spadkowym i prawie podatkowym. Urodził się w Kilonii w 1968 roku i studiował prawo na Albert-Ludwigs-Universität we Fryburgu Bryzgowijskim. Ukończył aplikację adwokacką w Baden-Baden i Lipsku, a w 2001 roku uzyskał tytuł prawnika po zdaniu drugiego egzaminu państwowego. Uzyskał stopień doktora prawa (Dr. iur.) po napisaniu rozprawy doktorskiej na temat historii prawa. Praktyka prawna dr Krampa obejmuje szeroki zakres obszarów:

  • Prawo upadłościowe: Jako specjalista w zakresie prawa upadłościowego dr Kramp świadczy usługi doradcze zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Pomaga przedsiębiorstwom uniknąć niewypłacalności oraz pomaga w tworzeniu planów upadłościowych, negocjacjach z wierzycielami i obronie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej. W przypadku osób prywatnych koncentruje się na spłacie zadłużenia i spłacie zadłużenia pozostałego.
  • Prawo handlowe i korporacyjne: W zakresie prawa handlowego dr Kramp doradza w zakresie projektowania umów pomiędzy handlowcami, zarządzania roszczeniami oraz zagadnień z zakresu prawa korporacyjnego, takich jak zakładanie spółek, sporządzanie projektów umów korporacyjnych oraz fuzje i przejęcia. Tam, gdzie to możliwe, dąży także do osiągnięcia polubownych rozwiązań w drodze arbitrażu.
  • Prawo spadkowe: Dr Kramp świadczy usługi związane ze sporami spadkowymi, ustalaniem spadkobierców, wykonywaniem testamentów i zarządzaniem majątkiem. Doradza klientom w zakresie planowania własnego majątku, aby zachować majątek rodzinny i zminimalizować podatek od spadków.

Doktor Kramp jest wielojęzyczny, mówi po niemiecku, angielsku i francusku. Jest aktywnym członkiem Izby Adwokackiej i Stowarzyszenia Prawników Niemieckich (DAV). Ponadto jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Prawa Spadkowego i Sukcesji (DVEV) oraz Grupy Roboczej ds. Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji w ramach DAV.

Kancelaria prawnicza Vollmar, Banzhaf + Koll.

Kancelaria prawnicza Vollmar, Banzhaf + Koll. Rechtsanwälte znajduje się w Heilbronn i oferuje szeroki zakres usług prawnych. Specjalizuje się w kilku obszarach prawa, w tym w prawie rodzinnym, prawie pracy, prawie spadkowym oraz prawie nieruchomości. Główne osoby w kancelarii:

  • Dr. Volker Banzhaf: Specjalista w zakresie prawa rodzinnego i prawa pracy. Oferuje pomoc prawną w sprawach rozwodowych, kwestiach alimentacyjnych oraz problemach w miejscu pracy.
  • Prof. Dr. Iris-Beatrix Vollmar: Do końca 2023 roku była aktywna jako specjalistka w zakresie prawa rodzinnego. Po 38 latach praktyki zawodowej przeszła na emeryturę.
  • Matthias Vollmar: Również zaangażowany w działalność kancelarii, ale szczegółowe informacje na temat jego specjalizacji nie są dostępne.

Kancelaria jest otwarta od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 18:00, a w piątki od 08:00 do 17:00. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, możesz odwiedzić ich stronę internetową vollmar-banzhaf.de.

Previous post
Operacja nosa w Niemczech cena
Next post
Polski adwokat Niedersachsen

Dodaj komentarz