Polscy prawnicy

Polski adwokat Kleve

Polski adwokat Kleve, w samym sercu Cleveland polska społeczność odgrywa istotną rolę we wzbogacaniu kultury i tkanki społecznej miasta. Wśród tej społeczności polscy prawnicy wyróżniają się odrębną i ważną rolą w świadczeniu usług prawnych polskiemu społeczeństwu.

Wnoszą nie tylko głęboką wiedzę prawniczą, ale także zrozumienie kulturowe i językowe, które pozwala im lepiej niż kiedykolwiek odpowiadać na potrzeby Polaków.

Polski adwokat Kleve

Polscy prawnicy w Kleve świadczą szeroki zakres usług prawnych, które obejmują doradztwo prawne, reprezentację przed sądami i rozwiązywanie sporów, a także zapewniają wsparcie prawne w skomplikowanych kwestiach, takich jak imigracja, prawo pracy i prawo karne. Tym, co wyróżnia tych prawników, jest umiejętność porozumiewania się w języku polskim, co eliminuje bariery językowe i ułatwia proces udzielania trafnej i rzetelnej porady prawnej.

Polski adwokat Kleve
Polski adwokat Kleve

Co więcej, ich głębokie zrozumienie polskiej kultury sprawia, że ​​są w stanie świadczyć dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi prawne, zgodne z polskimi wartościami i tradycjami. To zrozumienie kulturowe sprzyja zaufaniu pomiędzy polskimi prawnikami a ich klientami oraz przyczynia się do budowania silnych i trwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i głębokim zrozumieniu wyjątkowych potrzeb Polonii w Kleve.

Adwokat i doradca podatkowy Liwerski i Partner Kleve

Kancelaria adwokacka i doradztwa podatkowego „Liwerski und Partner” znajduje się w Kleve, Niemcy. Firma oferuje kompleksowe usługi zarówno w zakresie prawa, jak i doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Zakres usług prawnych obejmuje:

 1. Prawo spadkowe: sporządzanie i kontrolowanie testamentów, regulacja konfrontacji spadkobierców, egzekwowanie testamentów, oraz zarządzanie sukcesją przedsiębiorstw.
 2. Prawo spółek: doradztwo przy wyborze formy prawnej spółek, redagowanie umów spółek, wyjaśnianie kwestii prawa pracy, oraz przekształcanie formy prawnej działalności przedsiębiorstw.
 3. Windykacja należności: postępowanie upominawcze, dochodzenie wierzytelności, postępowanie windykacyjne, oraz egzekucja sądowa.
 4. Redagowanie umów: kontrakty firmowe, umowy o pracę, testamenty, umowy leasingowe, oraz statuty.
 5. Roczne rozliczenia podatkowe: wyliczanie zysku, sporządzanie sprawozdań rocznych, publikacja wyników, oraz składanie deklaracji podatkowych.
 6. Księgowość: sporządzanie planu kont, prowadzenie rachunkowości, ocena analizy gospodarczej, oraz kalkulacje dodatkowe.
 7. Księgowość płac: rozliczanie płac i wynagrodzeń, wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, oraz sporządzanie list płac.
 8. Kontrola przedsiębiorstw: przygotowanie i nadzór audytu, przegląd wyników audytu, oraz kontrola sprawozdań z audytu.

Firma istnieje od 1963 roku i ma siedzibę w Kleve oraz filię w Duisburgu. Oferuje doradztwo dla przedsiębiorców, średnich przedsiębiorstw, osób prywatnych, a także firm zagranicznych inwestujących w Niemczech.

Balduin & Partner

Balduin & Partner to czołowa kancelaria prawna z siedzibą w Mülheim an der Ruhr w Niemczech, specjalizująca się w różnych dziedzinach prawa, w tym prawie drogowym, prawie pracy i reprezentacji w skandalu dotyczącym emisji gazów cieplarnianych z silnikami Diesla. Kancelaria jest wysoko ceniona w regionie Renu i Zagłębia Ruhry ze względu na swoje wyspecjalizowane usługi prawne i kładzie duży nacisk na cyfryzację, aby zapewnić sprawne prowadzenie spraw. Założyciele i kluczowi prawnicy:

 • Patrick Balduin: Założyciel i partner zarządzający, specjalista prawa drogowego i prawnik kontraktowy ADAC.
 • Jonas Bartłomiejczyk: Partner zarządzający, specjalista z zakresu prawa pracy.

Specjalizacje:

 1. Prawo drogowe: Kancelaria pomaga klientom w takich kwestiach jak przekroczenie prędkości, naruszenie przepisów ruchu drogowego, prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy i inne wykroczenia drogowe. Koncentrują się na identyfikowaniu błędów proceduralnych w celu zmniejszenia lub oddalenia zarzutów.
 2. Prawo pracy: Oferują wiedzę specjalistyczną w zakresie prowadzenia spraw dotyczących zwolnień i odpraw, reprezentują pracowników w sporach z dużymi firmami i zapewniają wysokie odprawy dzięki silnym umiejętnościom negocjacyjnym.

Kancelaria oferuje usługi prawne w języku niemieckim, polskim, angielskim i tureckim, dzięki czemu jest dostępna dla zróżnicowanej klienteli, a jedna z wiodących firm w niemiecko-polskim kontekście prawnym, Balduin & Partner prowadzi w pełni cyfrowe biura wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne, zapewniając szybkie i sprawną obsługę swoich klientów. Informacje kontaktowe:

 1. Adres: Bahnstraße 4, 45468 Mülheim an der Ruhr, Niemcy
 2. Telefon: +49 (0)208 3057550
 3. E-mail: kontakt@balduin-partner.de

Peter Skora Tłumacz języka polskiego

Peter Skora Tłumacz języka polskiego, ma różnorodne doświadczenie zawodowe i prowadzi różnorodne zajęcia. Istotnym profilem Petera Skory jest jego praca jako tłumacza z języka polskiego na niemiecki.

Od lat 80-tych prowadzi działalność jako tłumacz pisemny i ustny, specjalizując się w tłumaczeniach świadectw, dyplomów, licencji, życiorysów i innych dokumentów dla osób fizycznych, firm, organów rządowych, sądów i służb policyjnych. Mieszka w Kleve w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech i oferuje swoje usługi za pośrednictwem ProZ.com, gdzie zdobył solidną reputację w swojej branży.

Innym godnym uwagi profilem jest Peter Alexander Skora, który wcześniej był związany z Global Games Group Investments, LLC w North Hollywood w Kalifornii. Pełnił funkcję członka w tej spółce, która została zarejestrowana w Nevadzie, ale obecnie jest nieaktywna.

Krótko mówiąc, polscy prawnicy w Kleve przynoszą Polakom szczególne korzyści, łącząc wiedzę prawniczą ze zrozumieniem kulturowym, czyniąc z nich ostoję polskiego społeczeństwa i pomagając promować sprawiedliwość i równość w tej zróżnicowanej społeczności.

Previous post
lux med centrum invisalign cena
Next post
Operacja nosa w Niemczech cena

Dodaj komentarz