Polscy lekarze w Niemczech

Polski kardiolog Holandia

Polski kardiolog Holandia odgrywają istotną i wyróżniającą rolę w zapewnianiu zaawansowanej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny sercowo-naczyniowej. Lekarze ci mają rozległe doświadczenie i zaawansowane umiejętności w diagnozowaniu i leczeniu różnych chorób serca, od prostych chorób serca po złożone przypadki wymagające zaawansowanych procedur chirurgicznych. Jedną z wyjątkowych zalet oferowanych przez polskich kardiologów w Holandii jest spersonalizowana i specjalistyczna opieka, która specjalnie odpowiada potrzebom polskich pacjentów.

Polski kardiolog Holandia

Dzięki znajomości języka polskiego i głębokiemu zrozumieniu polskiej kultury lekarze ci mogą skutecznie komunikować się z polskimi pacjentami, eliminując bariery językowe i kulturowe oraz zwiększając świadomość pacjentów na temat ich stanu zdrowia i dostępnych możliwości leczenia. Ta skuteczna komunikacja zwiększa pewność siebie pacjentów i zmniejsza niepokój lub dezorientację, które mogą wynikać z barier językowych. Znajomość języka ojczystego sprawia, że ​​pacjenci czują się bezpiecznie i pewnie, a także pozwalają na jasne i proste wyjaśnienia procedur medycznych, co pomaga im podejmować świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia.

Polski kardiolog Holandia oferują kompleksowe usługi, które obejmują zaawansowaną diagnostykę, taką jak EKG i testy wysiłkowe, a także leczenie farmakologiczne i zabiegi interwencyjne, takie jak cewnikowanie serca i operacje serca. Skupienie się na zapewnieniu wygodnego i wspierającego środowiska leczenia zwiększa poczucie komfortu i pewności pacjentów oraz sprawia, że ​​leczenie jest bardziej pozytywne i skuteczne.

Polski kardiolog Holandia
Polski kardiolog Holandia

Łącząc swoją wiedzę medyczną ze zrozumieniem kulturowym i językowym, polscy kardiolodzy przyczyniają się do poprawy jakości opieki zdrowotnej świadczonej polskim pacjentom w Holandii. Stanowią wzór do naśladowania w zakresie zapewniania kompleksowej i spersonalizowanej opieki zdrowotnej, zgodnie z potrzebami kulturowymi i językowymi pacjentów, poprawiając ogólny stan zdrowia i dobrostan lokalnej społeczności polskiej.

Dr Agnieszka Ciarka

Dr Agnieszka Ciarka jest wysoko wykwalifikowanym kardiologiem o znaczącym doświadczeniu w kilku dziedzinach kardiologii. Jest związana z wieloma instytucjami i ma solidne zaplecze naukowe i kliniczne.

Dr Ciarka ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jest członkiem personelu Universitair Ziekenhuis Leuven w Belgii, gdzie pracuje głównie w zespołach zajmujących się niewydolnością serca i przeszczepami serca. Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Stowarzyszenia Niewydolności Serca.

Jej zainteresowania kliniczne obejmują szeroki zakres poddziedzin kardiologii, w tym:

 • Niewydolność serca
 • Choroby zastawkowe
 • Choroby niedokrwienne serca
 • Obrazowanie układu sercowo-naczyniowego
 • Angiografia diagnostyczna
 • Cewnikowanie prawej komory serca

Wkład badawczy dr Ciarki jest znaczący, ze szczególnym uwzględnieniem nieinwazyjnego obrazowania układu sercowo-naczyniowego, leczenia niewydolności serca i oceny wyników przeszczepu serca. Brała udział w licznych badaniach i przedstawiała swoje odkrycia na ważnych konferencjach kardiologicznych, takich jak Kongres ESC.

Dr Ciarka przyjmuje w szpitalach Europe Hospitals w Brukseli i UZ Leuven. Przyjmuje również pacjentów w Medisch Centrum Huisartsen w Wezembeek-Oppem, gdzie oferuje konsultacje w zakresie różnych schorzeń układu krążenia.

Aby umówić się na wizytę u dr Ciarki, możesz odwiedzić strony internetowe odpowiednich ośrodków medycznych lub skontaktować się bezpośrednio z recepcją:

 • Campus Leuven: +32 16 31 01 00
 • Campus Wezembeek-Oppem: +32 2 785 03 45​

Dr Jakub Regieli

 • Dr Jakub Regieli jest kardiologiem mieszkającym w Hadze w Holandii, specjalizującym się w różnych aspektach kardiologii, w tym w obrazowaniu serca, echokardiografii obciążeniowej i kardiologii interwencyjnej.
 • Jest związany z HagaZiekenhuis, znaną placówką medyczną w Hadze, gdzie zapewnia kompleksową opiekę kardiologiczną.
 • Dr Regieli ukończył edukację i szkolenie medyczne w Holandii, zdobywając zaawansowane wykształcenie w zakresie kardiologii i podspecjalizacji związanych z obrazowaniem serca.
 • Jego specjalizacja obejmuje echokardiografię przezklatkową i przezprzełykową, kardiologiczne MRI i kardiologiczną TK, co pozwala mu diagnozować i leczyć szeroki zakres schorzeń sercowo-naczyniowych z precyzją.
 • Przez całą swoją karierę dr Regieli brał udział w badaniach klinicznych i ma liczne publikacje w recenzowanych czasopismach.
 • Jest zaangażowany w rozwój dziedziny kardiologii poprzez badania i edukację.
 • Oprócz praktyki klinicznej aktywnie naucza i doradza studentom medycyny i rezydentom, przyczyniając się do rozwoju przyszłych pracowników służby zdrowia.

Podsumowując, rola Polski kardiolog Holandia odzwierciedla znaczenie integracji kulturowej i językowej w świadczeniu wysokiej jakości usług medycznych. Podkreślają, że głębokie zrozumienie potrzeb pacjentów może znacząco przyczynić się do poprawy opieki zdrowotnej i uczynienia jej bardziej kompleksową i efektywną, poprawiając zdrowie i dobrostan Polonii w Holandii.

Previous post
Polski dentysta Holandia – Adresy, numery + ceny
Next post
Polski urolog Holandia

Dodaj komentarz