polski lekarz uk

polski kardiolog uk – Blisko Ciebie!

polski kardiolog uk odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, zapewniając pacjentom swoją wiedzę specjalistyczną i wyjątkową opiekę kardiologiczną. Ich wpływ wykracza poza aspekty medyczne i obejmuje aspekty kulturowe i językowe, szczególnie w przypadku polskich pacjentów, którzy nie władają biegle językiem angielskim.

polski kardiolog uk

polski kardiolog uk zapewniają nie tylko doskonałą opiekę medyczną, ale także poczucie komfortu i skuteczną komunikację z pacjentami, którzy mogą napotykać bariery językowe i kulturowe. Komunikując się w swoim języku ojczystym, lekarze ci mogą poprawić jakość opieki zdrowotnej oraz zmniejszyć poziom niepokoju i strachu u pacjentów, zwiększając zaufanie i zrozumienie między lekarzem a pacjentem.

Ponadto polscy kardiolodzy przyczyniają się do wypełniania różnic zdrowotnych i kulturowych w społeczeństwie, podkreślając znaczenie różnorodności i pluralizmu w poprawie jakości opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii.

polski kardiolog uk
polski kardiolog uk

kardiolog londyn Katarzyna Małaczyńska-Rajpold

 • Doktor kardiolog londyn Katarzyna Małaczyńska-Rajpold jest kardiologiem mieszkającym w Wielkiej Brytanii z rozległym doświadczeniem w kardiologii i specjalizującym się w zaburzeniach rytmu serca.
 • Urodzona i wykształcona w Poznaniu, szkolenie lekarskie i specjalizację z kardiologii ukończyła w rodzinnym mieście.
 • Jej wczesne zainteresowania badawcze obejmowały krążenie płucne, w szczególności tętnicze i przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne.
 • W trakcie doktoratu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu zajmowała się trójwymiarowym rezonansem magnetycznym serca z opóźnionym wzmocnieniem, co wzbudziło jej zainteresowanie zaburzeniami rytmu serca i położyło podwaliny pod jej specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie.
 • Doktorat obroniła z wyróżnieniem w 2016 roku.
 • W 2018 roku dr Małaczyńska-Rajpold przeniosła się do Royal Brompton Hospital w Londynie, aby dalej specjalizować się w elektrofizjologii serca i urządzeniach wszczepialnych.
 • Była także gościem w Sekcji Arytmii w Klinice Szpitalnej w Barcelonie i pełniła funkcje kierownicze w Komitecie Młodych Elektrofizjologów Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca.

Obecnie praktykuje w Top Medical Clinic w Croydon i Isleworth, oferując konsultacje, badania EKG, echokardiografię i monitorowanie Holtera.

 • Phone: 020 8681 1651 or 020 8681 4753
 • Consultation Fees:
 • Consultation: £130
 • Consultation with ECG: £180
 • Consultation with heart ultrasound: £290
 • Consultation with ECG and heart ultrasound: £310

Bartosz (Bart) Olechowski polski kardiolog uk

 • Doktor Bartosz (Bart) Olechowski polski kardiolog uk jest cenionym konsultantem kardiologiem interwencyjnym w Wielkiej Brytanii.
 • Specjalizuje się w kardiologii ogólnej i interwencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, migotania przedsionków i wad zastawkowych serca.
 • Doktor Olechowski jest znany z leczenia pacjentów z zawałami serca, dławicą piersiową i innymi chorobami wieńcowymi za pomocą stentów wewnątrzwieńcowych.
 • Jest biegły w diagnozowaniu i leczeniu bólów w klatce piersiowej, duszności, utraty przytomności, kołatania serca i obrzęków obwodowych.
 • Dr Olechowski uzyskał dyplom lekarza na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 2008 r., a w 2011 r. ukończył MRCP (Wielka Brytania).
 • Uzyskał także akredytację Brytyjskiego Towarzystwa Echokardiograficznego i uzyskał stopień doktora medycyny na Uniwersytecie w Southampton w 2019.
 • Jego kompleksowe szkolenie obejmuje trzy lata stażu w ramach subspecjalizacji w zakresie interwencji wieńcowych.
 • Pracował w kilku szpitalach NHS, w tym w szpitalu Queen Alexandra w Portsmouth, szpitalu uniwersyteckim w Southampton i szpitalu uniwersyteckim w Dorset.
 • Obecnie dr Olechowski praktykuje w Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, która obejmuje swoim zasięgiem Basingstoke, Winchester i Andover.
 • Przyjmuje także prywatnych pacjentów w Candover Clinic w Basingstoke i Sarum Road Hospital w Winchester.

Jego prywatna praktyka obejmuje kompleksową opiekę kardiologiczną obejmującą konsultacje, echokardiogramy i monitorowanie pracy serca podczas jednej wizyty.

 • Address: 43 High Street, Ealing, W5 5DB, London
 • Phone: +44 203 757 9999
 • Consultation Fees: Initial consultation with EKG £190, follow-up consultation £150, consultation with echocardiogram and report £340.

polski kardiolog Janusz M. Jagoda

 1. Doktor Janusz M. Jagoda polski kardiolog londyn jest bardzo doświadczonym polskim kardiologiem mieszkającym w Wielkiej Brytanii, praktykującym zarówno w Londynie, jak i Coventry.
 2. Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 1990 roku, a dyplom specjalizacji z kardiologii uzyskał w 2000 roku.
 3. Doktor Jagoda jest wpisana na listę specjalistów w General Medical Council UK od 2005 roku i posiada bogate doświadczenie w pracy w renomowanych instytucjach, takich jak King’s College London , szpitale Royal Brompton i Harefield oraz różne fundusze NHS w Cambridgeshire i Anglii Wschodniej.
 4. W swojej praktyce klinicznej dr Jagoda koncentruje się na diagnozowaniu i leczeniu chorób układu krążenia, w tym choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego.
 5. Oferuje konsultacje w zakresie objawów takich jak ból w klatce piersiowej, kołatanie serca i duszność, a także świadczy usługi diagnostyczne, w tym EKG i echokardiografię. Tłumaczy także badania lekarskie i wypisy ze szpitala w języku polskim i angielskim.
 6. Prywatna praktyka dr Jagody obejmuje szczegółowe konsultacje i wizyty kontrolne, z odpowiednią wyceną usług.
 7. Jego zaangażowanie w opiekę nad pacjentem widać w jego dokładnym podejściu do diagnozy i leczenia, którego celem jest zapewnienie kompleksowej opieki sercowo-naczyniowej.

kardiolog w Doktor Danuta Polak-Słaboszewska

 • Doktor Danuta Polak-Słaboszewska jest polską kardiologiem praktykującą w Wielkiej Brytanii, szczególnie w Londynie.
 • Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie kardiologii.
 • Wcześniej przez 15 lat pracowała na Oddziale Kardiologii w Łodzi, gdzie zajmowała się różnymi problemami kardiologicznymi, w tym wadami zastawek serca i sztucznymi zastawkami serca.
 • W Londynie dr Polak-Słaboszewska oferuje szereg usług kardiologicznych.
 • Należą do nich konsultacje, elektrokardiogramy (EKG), echokardiogramy z kolorowym Dopplerem, całodobowe monitorowanie EKG Holterem i monitorowanie ciśnienia krwi.
 • Swoje usługi świadczy w Centrum Stomatologiczno-Medycznym My Medyk, gdzie zapewnia swoim pacjentom wysokiej jakości opiekę kardiologiczną.
 • Doktor Polak-Słaboszewska znana jest ze swojej wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, zajmujących się takimi schorzeniami jak nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca i niewydolność serca.
 • Jej biegła znajomość języka angielskiego i polskiego umożliwia jej obsługę zróżnicowanej bazy pacjentów w Wielkiej Brytanii.

Specjalizacje polski kardiolog uk

Specjalizacje kardiologów można podzielić na kilka głównych obszarów. Oto najważniejsze specjalizacje, którymi zajmują się polscy kardiolodzy w Wielkiej Brytanii:

1. Kardiologia ogólna

Diagnostyka i leczenie powszechnych chorób serca: Ta specjalność obejmuje diagnostykę i leczenie powszechnych chorób serca, takich jak wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca i choroba wieńcowa.

2. Operacja serca

 • Wykonywanie operacji na otwartym sercu: Kardiochirurdzy specjalizują się w wykonywaniu operacji na otwartym sercu, takich jak operacja bajpasów wieńcowych i operacjach mających na celu naprawę lub wymianę zastawek serca.
 • Skomplikowane operacje: takie jak operacje mające na celu naprawę wrodzonych wad serca.

3. Lekarze leczący przepływ wieńcowy

 • Procedura cewnikowania serca: Lekarze ci specjalizują się w procedurach cewnikowania serca w celu diagnozowania i leczenia zablokowanych tętnic wieńcowych.
 • Rozszerzanie tętnic wieńcowych za pomocą stentów: Specjalizacja ta obejmuje zabieg rozszerzania tętnic wieńcowych za pomocą balonów i stentów w celu leczenia zatorów.

4. Kardiolodzy

 • Diagnozowanie i leczenie zaburzeń rytmu serca: Lekarze ci specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie i trzepotanie przedsionków.
 • Wykonywanie procedur interwencyjnych: takich jak instalowanie rozruszników serca i wszczepianie defibrylatorów serca.

Przykładowi polscy kardiolodzy w Wielkiej Brytanii:

 • Polscy kardiochirurdzy: Przykładami takich lekarzy są dr. Krzysztof Betz, który pracuje w szpitalu specjalizującym się w kardiochirurgii.
 • Polscy lekarze zajmujący się terapią wieńcową: m.in. Bartek Kamiński, który pracuje w szpitalu świadczącym usługi cewnikowania serca.
 • Polscy kardiofizjolodzy: m.in. Agnieszka Kowalska, która specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Specjalizacje te obejmują szeroki zakres usług świadczonych przez polskich kardiologów w Wielkiej Brytanii i przyczyniają się do zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki kardiologicznej.

Typowe metody leczenia serca polski kardiolog uk

Powszechnie stosowane metody leczenia serca oferowane przez polskich kardiologów w Wielkiej Brytanii obejmują różnorodne metody leczenia chirurgicznego i interwencyjnego. Poniżej przedstawiono najważniejsze z tych procedur:

1. Operacja bajpasów wieńcowych (CABG)

 • Opis zabiegu: Operację bajpasów wieńcowych stosuje się w celu poprawy przepływu krwi do serca. Podczas którego pobierane jest naczynie krwionośne z innej części ciała i wykorzystywane do ominięcia zablokowanej części tętnicy wieńcowej.
 • Cele: Poprawa przepływu krwi do mięśnia sercowego, zmniejszenie bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej) i zmniejszenie ryzyka zawału serca.
 • Zagrożenia: Możliwe ryzyko obejmuje krwawienie, infekcję, zawał serca lub udar.

2. Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PTCA)

 • Opis zabiegu: Znana również jako balonowa angioplastyka wieńcowa, jest niechirurgicznym zabiegiem stosowanym do otwierania zablokowanych lub zwężonych tętnic wieńcowych w celu poprawy przepływu krwi do serca. Można zainstalować stent w celu podtrzymania otwartej tętnicy.
 • Cele: Poprawa przepływu krwi do serca, złagodzenie objawów dławicy piersiowej i zapobieganie zawałom serca.
  Zagrożenia: Możliwe powikłania obejmują krwawienie, infekcję, ponowne zwężenie tętnicy lub uszkodzenie tętnicy wieńcowej.

3. Interwencyjna wymiana zastawki serca (TAVR)

 • Opis zabiegu: Służy do zastąpienia zwężonej zastawki aortalnej sztuczną zastawką bez konieczności operacji na otwartym sercu. Odbywa się to poprzez wprowadzenie cewnika do tętnicy udowej i skierowanie go do serca.
 • Cele: Poprawa przepływu krwi z serca do organizmu, złagodzenie objawów, takich jak duszność i ból w klatce piersiowej, oraz poprawa jakości życia.
 • Zagrożenia: ryzyko obejmuje krwawienie, infekcję, wyciek wokół nowej zastawki, udar lub powikłania związane z cewnikiem.

4. Procedury leczenia arytmii

 • Elektrocewnik: służy do diagnozowania i leczenia zaburzeń rytmu serca poprzez kierowanie energii elektrycznej w celu wyrównania bicia serca.
 • Instalacja rozruszników serca: pod skórę wszczepia się małe urządzenie, które reguluje powolne lub nieregularne bicie serca.
 • Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD): stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, które mogą spowodować nagłe zatrzymanie akcji serca. Urządzenie wszczepiane jest pod skórę i stale monitoruje rytm serca, a w razie potrzeby wykonuje wstrząsy elektryczne.
 • Ablacja cewnikowa: procedura stosowana w celu zniszczenia nieprawidłowej tkanki serca powodującej arytmię przy użyciu energii o częstotliwości radiowej lub chłodzenia.

Koszt leczenia serca w uk

Koszt leczenia serca w Wielkiej Brytanii może się znacznie różnić w zależności od rodzaju wymaganego leczenia, lekarza prowadzącego i szpitala, w którym przeprowadzane jest leczenie. Poniżej znajduje się analiza kosztów leczenia serca u polskiego kardiologa w Wielkiej Brytanii, czynników wpływających na koszt, dostępnych możliwości finansowania oraz procesu przygotowania do leczenia serca.

Średni koszt operacji serca w Wielkiej Brytanii

 • Operacja bajpasów wieńcowych (CABG): Koszt waha się od 20 000 do 35 000 funtów.
 • Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PTCA): Koszt waha się od 5 000 do 10 000 funtów.
 • Interwencyjna wymiana zastawki serca (TAVR): Koszt waha się od 20 000 do 40 000 funtów.

Procedury leczenia arytmii:

 • Elektrocewnik: około 15 000 do 25 000 funtów.
 • Instalacja rozrusznika serca: około 5000–10 000 funtów.
 • Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD): około 20 000–30 000 funtów.
 • Ablacja cewnikowa: około 10 000 do 20 000 funtów.

Czynniki wpływające na koszt leczenia serca

 • Rodzaj leczenia: Procedury chirurgiczne są często droższe niż procedury interwencyjne.
 • Miejsce leczenia: Szpitale prywatne kosztują więcej niż szpitale publiczne.
 • Doświadczenie lekarza: Lekarze z większym doświadczeniem i dobrą reputacją mogą pobierać wyższe opłaty.
 • Stan zdrowia pacjenta: Przypadki skomplikowane lub wymagające dodatkowej opieki mogą zwiększać koszty.
 • Zastosowana technologia: Zastosowanie nowoczesnych i zaawansowanych technologii może zwiększyć koszty.

Opcje finansowania dostępne dla pacjentów międzynarodowych

 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne: Może pokryć znaczną część kosztów leczenia, dlatego pacjenci powinni sprawdzić swoją polisę ubezpieczeniową.
 • Finansowanie osobiste: Pacjenci mogą pokrywać koszty z osobistych oszczędności lub zaciągać pożyczki medyczne.
 • Programy finansowania opieki zdrowotnej: Niektóre szpitale oferują programy finansowania dla pacjentów zagranicznych, które pomagają im płacić koszty w ratach.
 • Organizacje charytatywne: Niektóre organizacje zapewniają pomoc finansową pacjentom, których nie stać na leczenie.

Proces przygotowania do leczenia serca w Wielkiej Brytanii z udziałem polskiego kardiologa

 • Konsultacja wstępna: Pacjent rozpoczyna konsultację z polskim lekarzem w celu oceny jego stanu zdrowia i opracowania planu leczenia.
 • Badania lekarskie: W celu ustalenia odpowiedniego rodzaju leczenia może być wymagany zespół badań i analiz.
 • Przygotowanie finansowe: Pacjent musi sprawdzić koszty oraz zorganizować finansowanie i ubezpieczenie.
 • Koordynacja logistyczna: Obejmuje to rezerwację wizyt oraz organizację podróży i zakwaterowania w Wielkiej Brytanii, jeśli pacjent pochodzi spoza kraju.
 • Przygotowanie psychiczne i fizyczne: Przed operacją pacjent musi przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących diety, leków i ćwiczeń przygotowawczych.
 • Opieka pooperacyjna: Po leczeniu pacjent wymaga ciągłej obserwacji i opieki, aby zapewnić powodzenie leczenia i prawidłowy powrót do zdrowia.

Środki te stanowią część zintegrowanego procesu mającego na celu zapewnienie najlepszej możliwej opieki zdrowotnej pacjentom poszukującym leczenia chorób serca w Wielkiej Brytanii.

Previous post
Polski lekarz Bottrop
Next post
polski kardiolog w londyn

Dodaj komentarz