polski księgowy

rozliczenie podatku w niemczech 2025

rozliczenie podatku w niemczech 2025 Pracujesz już jakiś czas w Niemczech? Zastanawiasz się, czy możesz otrzymać zwrot niemieckiego podatku dochodowego? Nie martw się, ten obszerny przewodnik wyjaśni Ci wszystko, co musisz wiedzieć o procesie zwrotu podatku w Niemczech.

Zwrot podatku w Niemczech może wydawać się skomplikowany, szczególnie jeśli jesteś nowy w niemieckim systemie podatkowym. Ale proces może być prosty, jeśli znasz właściwe kroki i wymagane dokumenty. W tym przewodniku omówimy:

 • Wyjaśnimy, kto może ubiegać się o zwrot podatku i jakie warunki należy spełnić.
 • Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.
 • Wyjaśnimy kroki, które należy wykonać, aby poprawnie złożyć wniosek.
 • Jak długo może trwać proces zwrotu podatku?
 • Kilka przydatnych wskazówek, które pomogą Ci przyspieszyć proces odzyskiwania i uniknąć opóźnień.

Dzięki temu przewodnikowi możesz bez obaw złożyć wniosek o zwrot podatku i mieć pewność, że odzyskasz pieniądze.

rozliczenie podatku w niemczech 2025

Ważne daty i terminy

 • Termin składania deklaracji podatkowej za 2025 rok: Standardowy termin to 31 lipca 2026 roku. Jeśli korzystasz z pomocy doradcy podatkowego, termin ten może być przedłużony do 31 grudnia 2026 roku.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku

Aby prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy, będziesz potrzebować następujących dokumentów:

 • Lohnsteuerbescheinigung: Dokument wystawiany przez pracodawcę, zawierający informacje o dochodach i odprowadzonych zaliczkach na podatek.
 • Potwierdzenia wydatków: Faktury i rachunki związane z kosztami, które można odliczyć (np. koszty dojazdu do pracy, ubrania robocze, szkolenia zawodowe, wydatki medyczne).
 • Zaświadczenia o dochodach z innych źródeł: Jeśli masz dodatkowe dochody poza wynagrodzeniem za pracę.

Kroki do rozliczenia podatku

 • Zgromadzenie dokumentów: Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak Lohnsteuerbescheinigung, rachunki i faktury.
 • Wybór sposobu składania deklaracji:
 • Wersja papierowa: Pobierz formularze ze strony urzędu skarbowego i wypełnij je ręcznie.
 • Wersja elektroniczna: Skorzystaj z platformy Elster do elektronicznego składania deklaracji podatkowej.
 • Wypełnienie deklaracji podatkowej: Wprowadź wszystkie dochody, wydatki i inne informacje do odpowiednich sekcji formularza.
 • Złożenie deklaracji: Wyślij wypełniony formularz do odpowiedniego urzędu skarbowego. Jeśli korzystasz z platformy Elster, zrób to online.

Zmiany w przepisach podatkowych

Na 2025 rok wprowadzono kilka istotnych zmian, które mogą wpłynąć na rozliczenie podatku:

 • Zwiększenie kwoty wolnej od podatku: W 2025 roku kwota wolna od podatku zostanie zwiększona, co może wpłynąć na obniżenie należnego podatku.
 • Ulgi podatkowe na pracę zdalną: Możliwość odliczenia kosztów związanych z pracą zdalną, np. koszty wyposażenia biura domowego.
 • Zmiany w ulgach na dzieci: Zwiększenie wysokości ulgi na dzieci oraz zmiany w zasadach odliczeń związanych z kosztami opieki nad dziećmi.

Porady dotyczące rozliczenia podatku

 • Korzystaj z pomocy doradcy podatkowego: Jeśli masz skomplikowaną sytuację podatkową, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy.
 • Śledź aktualne przepisy: Regularnie sprawdzaj zmiany w przepisach podatkowych, aby maksymalnie wykorzystać dostępne ulgi i odliczenia.
 • Przechowuj wszystkie dokumenty: Zbieraj i przechowuj wszystkie rachunki i faktury przez co najmniej 10 lat, na wypadek kontroli podatkowej.
rozliczenie podatku w niemczech 2025
rozliczenie podatku w niemczech 2025

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Podatek dochodowy w Niemczech to kwota, która jest odliczana od Twojego rocznego dochodu i przekazywana niemieckiemu organowi podatkowemu. Wysokość podatku zależy od Twoich rocznych dochodów, sytuacji rodzinnej i wydatków, które możesz odliczyć.

Jeśli pracujesz w Niemczech, niezależnie od tego, czy jesteś rezydentem stałym, czy tymczasowym, możesz kwalifikować się do otrzymania zwrotu części zapłaconego podatku dochodowego. Zależy to od kilku czynników, takich jak wydatki związane z pracą, wydatki na leczenie, koszty edukacji i inne.

Zapoznaj się z pojęciem rezydencji podatkowej w Niemczech

 • Rezydencja podatkowa: Rezydencja podatkowa jest ustalana na podstawie Twojej obecności w Niemczech. Jeśli mieszkasz w Niemczech dłużej niż 183 dni w roku, jesteś uważany za rezydenta podatkowego i musisz złożyć zeznanie podatkowe.
 • Nierezydenci: Jeśli przebywasz krócej niż 183 dni w roku, możesz być zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego, jeśli osiągasz dochody ze źródeł niemieckich.

Sprawy wymagające złożenia zeznania podatkowego

 • Pracownicy: Pracownicy muszą złożyć zeznanie podatkowe, jeśli mają dodatkowy dochód niepodlegający opodatkowaniu, taki jak czynsze lub inwestycje.
 • Osoby prowadzące działalność na własny rachunek: Osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą złożyć zeznanie podatkowe w celu zgłoszenia swoich dochodów.
 • Pracownicy tymczasowi: Osoby pracujące tymczasowo w Niemczech muszą złożyć zeznanie podatkowe, jeśli ich zarobki przekraczają określony próg.
 • Emeryci: Emeryci muszą złożyć zeznanie podatkowe, jeśli otrzymują emerytury przekraczające limit zwolniony z podatku.

Kiedy emigranci są zwolnieni z obowiązku składania zeznania podatkowego?

 • Ograniczone dochody: Jeśli Twój roczny dochód jest niższy niż limit zwolnienia z podatku, możesz zostać zwolniony ze złożenia zeznania podatkowego.
 • Proste zatrudnienie: Emigranci pracujący w niepełnym wymiarze godzin i których roczny dochód nie może przekroczyć określonego progu, mogą być zwolnieni.
 • Studenci i stażyści: Studenci i stażyści, którzy mają ograniczone dochody z pracy w niepełnym wymiarze godzin lub stypendiów, mogą być zwolnieni ze złożenia zeznania podatkowego.

Podstawowe etapy procesu zwrotu podatku z Niemiec

1. Ustal termin złożenia zeznania podatkowego (termin to 2025 rok)

Termin złożenia zeznania podatkowego za 2025 rok upływa 31 lipca 2026 roku. W przypadku korzystania z usług doradcy podatkowego termin ten może zostać przedłużony do 31 grudnia 2026 roku.

2. Zbierz niezbędne dokumenty

Aby zakończyć proces zwrotu podatku, będziesz musiał zebrać następujące dokumenty:

 • Niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung): wydawana przez pracodawcę i wykazująca zapłacone dochody i podatki.
 • Certyfikat UE/EWG: jeśli pracujesz w innym kraju UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dowód wydatków: taki jak rachunki i faktury za wydatki podlegające odliczeniu (wydatki służbowe, wydatki na leczenie, koszty edukacji itp.).

3. Wybierz sposób złożenia oświadczenia

Zeznanie podatkowe można złożyć na jeden z dwóch sposobów:

 • Deklaracja papierowa: Formularze deklaracji podatkowych można pobrać ze strony internetowej niemieckiego urzędu skarbowego.
 • Deklaracja elektroniczna: Za pośrednictwem strony internetowej Elster, która jest oficjalnym systemem elektronicznego składania zeznań podatkowych w Niemczech.

4. Wypełnij formularz deklaracji podatkowej

Wypełnienie formularza zeznania podatkowego obejmuje następujące kroki:

 • Dane osobowe: obejmują imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej.
 • Dochód: Rejestruj wszystkie źródła dochodu, w tym pensje, zyski i zwroty z inwestycji.
  Wydatki podlegające odliczeniu: takie jak wydatki na leczenie, wydatki na edukację i wydatki służbowe.

5. Złóż zeznanie w niemieckim Urzędzie Skarbowym

Zeznanie podatkowe możesz złożyć na kilka sposobów:

 • Złożenie zeznania papierowego: Prześlij wypełniony formularz do lokalnego urzędu skarbowego.
 • Złożenie zeznania elektronicznego: Za pośrednictwem platformy Elster otrzymasz elektroniczne potwierdzenie złożenia zeznania.

Dzięki tym krokom możesz ułatwić proces zwrotu podatku w Niemczech i mieć pewność, że Twoje zeznanie podatkowe zostanie złożone terminowo i prawidłowo. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej niemieckich organów podatkowych lub na platformie Elster.

Skorzystaj z ulg podatkowych w Niemczech

Różne rodzaje ulg podatkowych dostępnych w Niemczech

W Niemczech istnieje wiele ulg podatkowych, z których można skorzystać, aby zmniejszyć obciążenie podatkowe. Zniżki te obejmują:

 1. Wydatki na pracę: obejmują koszty transportu, odzieży zawodowej, koszty szkoleń i narzędzi niezbędnych do pracy.
 2. Odliczenia związane z opieką zdrowotną i ubezpieczeniem: obejmują wydatki na leczenie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.
 3. Odliczenia z tytułu wydatków rodzinnych: obejmują koszty opieki nad dzieckiem, wydatki na edukację i wsparcie dla współmałżonka.

Wydatki służbowe, które można odliczyć

Odliczyć można różne wydatki związane z prowadzeniem działalności, m.in.:

 • Koszty transportu: Uwzględnij codzienne koszty transportu do i z miejsca pracy. Koszty te można obliczyć na podstawie przebytej odległości i liczby dni roboczych.
 • Odzież profesjonalna: Można odliczyć koszt odzieży niezbędnej do pracy, takiej jak mundury czy odzież ochronna.
 • Szkolenia i edukacja: Obejmuje koszty szkoleń lub kursów edukacyjnych, które są bezpośrednio związane z Twoją obecną pracą lub doskonaleniem Twoich umiejętności.

Odliczenia związane z opieką zdrowotną i ubezpieczeniem

Odliczenia związane z opieką zdrowotną i ubezpieczeniem obejmują:

 • Wydatki medyczne: takie jak koszty leczenia, leków i badań lekarskich, które nie są w pełni pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne.
 • Ubezpieczenie: Można odliczyć koszty ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy.

Odliczenia z wydatków rodzinnych

Odliczyć można następujące wydatki gospodarstwa domowego:

 • Opieka nad dziećmi: Obejmuje koszty żłobków, opieki dziennej i niań.
 • Wydatki na edukację: obejmują koszty czesnego, lekcji prywatnych i opłat uniwersyteckich.
 • Wsparcie dla współmałżonka: Wydatki można odliczyć, jeśli małżonek nie ma wystarczających dochodów lub nie pracuje.

Więcej informacji na temat korzystania z ulg podatkowych można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Ministerstwa Finansów lub u wyspecjalizowanego doradcy podatkowego.

Uzyskaj pomoc w procesie zwrotu podatku

Złożenie zeznania podatkowego i uzyskanie zwrotu podatku może być skomplikowanym procesem, szczególnie jeśli nie znasz wszystkich szczegółów i wymogów prawnych. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz profesjonalnej pomocy, aby prawidłowo rozliczyć podatek i zwiększyć swoje szanse na zwrot podatku, możesz zatrudnić specjalistów w tej dziedzinie.

Możliwości korzystania z niemieckich firm zajmujących się odzyskiwaniem podatków

W Niemczech jest wiele firm świadczących usługi zwrotu podatku. Firmy te mogą pomóc Ci w złożeniu zeznania podatkowego i zapewnić skorzystanie ze wszystkich możliwych odliczeń i zwolnień. Wśród tych firm:

 • Taxfix: Oferuje łatwą w obsłudze aplikację, za pomocą której można złożyć zeznanie podatkowe w formie elektronicznej.
 • SteuerGo: strona internetowa, która pomaga w łatwym wypełnieniu i złożeniu zeznania podatkowego.
 • Wundertax: platforma świadcząca usługi zwrotu podatku dla osób przebywających na emigracji i Niemców.

Wskazówki dotyczące wyboru rzetelnej firmy windykacyjnej

Wybierając firmę zajmującą się odzyskiwaniem podatków, należy wziąć pod uwagę następujące punkty, aby mieć pewność, że masz do czynienia z rzetelną firmą:

 • Sprawdź licencje i certyfikaty: Upewnij się, że firma posiada licencję i wiarygodne certyfikaty.
 • Czytaj oceny i recenzje: Poszukaj recenzji poprzednich użytkowników, aby zapewnić jakość usług.
 • Zapytaj o opłaty i koszty: Upewnij się, że rozumiesz opłaty i koszty, jakie firma pobiera za swoje usługi.
 • Zapytaj o doświadczenie i specjalizację: Upewnij się, że firma ma doświadczenie w prowadzeniu spraw podobnych do Twojej.

Często zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku z Niemiec

Ile wynosi średni zwrot podatku z Niemiec?

Kwota zwrotu podatku może się znacznie różnić w zależności od kilku czynników, takich jak dochód danej osoby, dostępne odliczenia i wydatki podlegające odliczeniu.

Jednakże ogólny średni zwrot podatku w Niemczech wynosi od 900 do 1300 euro rocznie. Niektóre osoby mogą otrzymać większe lub mniejsze kwoty w zależności od ich szczególnej sytuacji podatkowej

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku?

Proces zwrotu podatku w Niemczech trwa zwykle od 6 do 12 tygodni od złożenia zeznania podatkowego. Ramy czasowe mogą się różnić w zależności od złożoności zeznania podatkowego i liczby wniosków, które urząd skarbowy musi w tym czasie rozpatrzyć.

Co się stanie, jeśli popełnię błąd w zeznaniu podatkowym?

Jeśli popełnisz błąd w zeznaniu podatkowym, może to spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu zeznania lub zmniejszenie kwoty zwrotu. W niektórych przypadkach organy podatkowe mogą poprosić Cię o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w celu skorygowania błędu.

Jeżeli okaże się, że w wyniku błędu zapłaciłeś mniej podatku niż jesteś należny, możesz zostać zobowiązany do zapłaty różnicy wraz z odsetkami lub karami. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z zeznaniem podatkowym przed jego złożeniem lub skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, aby uniknąć błędów.

Ważne aktualizacje dotyczące niemieckiego systemu podatkowego

Nowe zmiany, które mogą mieć wpływ na proces zwrotu podatku

 1. Zwiększone minimalne zwolnienie z podatku: od 2024 r. minimalne zwolnienie z podatku zostało zwiększone z 9744 EUR do 10 347 EUR na osobę. Oznacza to, że więcej osób może kwalifikować się do ulgi podatkowej, co może zwiększyć Twój zwrot.
 2. Rozszerzone odliczenia z tytułu pracy w domu: w związku z pandemią COVID-19 rozszerzono i rozszerzono odliczenia z tytułu pracy w domu. Pracownicy mogą teraz odliczyć 5 euro za dzień pracy z domu, maksymalnie do 600 euro rocznie.
 3. Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny: Zasiłek na dziecko (Kindergeld) został zwiększony do 250 euro na dziecko miesięcznie. Zwiększone zostało także zwolnienie z kosztów opieki nad dzieckiem.
 4. Zmiany w odliczeniach medycznych: Minimalne odliczenie medyczne zostało zmniejszone z 7% do 5% rocznego dochodu, dzięki czemu większa liczba osób może odliczyć wydatki na leczenie.

Bądź na bieżąco z aktualnymi niemieckimi przepisami podatkowymi

Aby być na bieżąco ze zmianami i aktualizacjami podatków w Niemczech, możesz skorzystać z następujących źródeł:

 1. Oficjalna strona internetowa niemieckiego Ministerstwa Finansów: Zawiera oficjalne aktualizacje dotyczące przepisów podatkowych i polityki finansowej. Bundesfinanzministerium
 2. Platforma Elster: służy do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną i zawiera aktualne informacje o zmianach podatkowych. Elstera
 3. Doradca podatkowy: może udzielić Ci dostosowanych informacji i porad, jak skorzystać ze zmian podatkowych.

Korzystając z tych zasobów, możesz upewnić się, że znasz najnowsze przepisy podatkowe i ich wpływ na Twój zwrot podatku.

Previous post
Polski notariusz w Niemczech
Next post
polski adwokat w szwajcarii

Dodaj komentarz