Ubezpieczenie zdrowotne

wniosek o zwrot kosztów leczenia aok

Czasami koszty leczenia mogą przekroczyć Twoje możliwości finansowe lub mogą nie zostać w pełni pokryte przez Twoje ubezpieczenie zdrowotne. W takich przypadkach możesz złożyć wniosek o zwrot kosztów leczenia do swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, np. AOK.

Wniosek o zwrot kosztów leczenia AOK to proces umożliwiający odzyskanie kosztów poniesionych za opiekę zdrowotną, które nie zostały w pełni pokryte z Twojego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli wpłaciłeś zaliczki na leczenie lub leki, możesz wystąpić do AOK o zwrot tych kosztów.

wniosek o zwrot kosztów leczenia aok

wniosek o zwrot kosztów leczenia aok
wniosek o zwrot kosztów leczenia aok

Zbierz wymagane dokumenty

 • Oryginały rachunków: Pamiętaj, aby zachować kopie wszystkich rachunków przedstawiających koszty leczenia, w tym datę leczenia, imię i nazwisko lekarza lub świadczeniodawcy, rodzaj leczenia i koszt każdej usługi.
 • Zaświadczenie lekarskie lub recepta: Należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego, wyjaśniające diagnozę Twojego schorzenia oraz rodzaj i datę zastosowanego leczenia. W niektórych przypadkach wystarczy recepta.
 • Dodatkowe dokumenty uzupełniające: AOK może zażądać dodatkowych dokumentów w zależności od rodzaju leczenia, takich jak:
 1. Wyniki badań lub testów lekarskich.
 2. Specjalistyczne opinie lekarskie innych lekarzy.
 3. Skierowania od innych lekarzy.
 4. Rachunki za leki lub materiały medyczne.

Wypełnij formularz wniosku o zwrot kosztów

 1. Uzyskanie formularza: Formularz wniosku o zwrot środków można uzyskać na stronie internetowej AOK lub w dowolnym lokalnym biurze AOK.
 2. Podaj dokładnie informacje: Upewnij się, że dokładnie wypełniłeś wszystkie informacje wymagane w formularzu, w tym:
 3. Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer członkowski, dane kontaktowe).
 4. Informacje o leczeniu (data leczenia, imię i nazwisko lekarza lub świadczeniodawcy, rodzaj leczenia, koszt każdej usługi).
 5. Informacje o ubezpieczeniu (numer polisy, data rozpoczęcia ubezpieczenia).
 6. Do formularza dołącz wszystkie wymagane dokumenty uzupełniające.

Wyślij wniosek do AOK

 • Metody przesyłania: Żądanie obciążenia zwrotnego możesz przesłać do AOK na kilka sposobów:
 • Pocztą: Wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi należy przesłać na adres pocztowy podany na stronie internetowej AOK lub w formularzu wniosku.
 • Online: Możesz przesłać formularz i dokumenty uzupełniające za pośrednictwem swojego konta osobistego na stronie internetowej AOK.
 • Osobiście: Możesz osobiście dostarczyć wniosek i dokumenty uzupełniające w dowolnym lokalnym biurze AOK.

Śledź status zamówienia

 • Sprawdź status zamówienia: Możesz śledzić status swojego zamówienia poprzez swoje konto osobiste na stronie internetowej AOK lub kontaktując się z obsługą klienta.
 • Czas przetwarzania: AOK zazwyczaj zajmuje kilka tygodni, aby przetworzyć Twoją prośbę o obciążenie zwrotne. Czas rozpatrywania sprawy może się różnić w zależności od kompletności wymaganych dokumentów i złożoności sprawy.
 • Zapytanie o decyzję AOK: Po rozpatrzeniu Twojego wniosku otrzymasz od AOK informację o decyzji. W przypadku odmowy otrzymasz również wyjaśnienie powodów.

Śledź status swojej prośby o obciążenie zwrotne

Jak sprawdzić status swojego zamówienia:

 • Poprzez swoje konto internetowe w serwisie AOK, gdzie możesz sprawdzić status wniosku i przewidywany termin rozpatrzenia.
 • Kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania aktualnych informacji o statusie Twojego zamówienia.

Przewidywany okres rozpatrzenia wniosku:

 • Rozpatrzenie wniosku o obciążenie zwrotne zajmuje zwykle kilka tygodni.
 • Czynniki wpływające na czas przetwarzania, takie jak kompletność wymaganych dokumentów i złożoność sprawy.

Procedury odwołania się od decyzji w przypadku odmowy:

 • Jeżeli Twój wniosek o obciążenie zwrotne nie zostanie uwzględniony, możesz odwołać się od tej decyzji, składając wniosek o wyjaśnienia do AOK.
 • Musisz przedstawić dodatkowe dowody lub wyjaśnienia potwierdzające, dlaczego przysługuje Ci zwrot pieniędzy.
Previous post
aok plus kontakt po polsku
Next post
dodatkowe ubezpieczenie na zeby w niemczech

Dodaj komentarz