Ubezpieczenie zdrowotne

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2024 roku?

Podróżujesz za granicę? Jeśli celem Twojej podróży jest kraj spoza UE, będziesz potrzebować paszportu. Jak długo trwa wyrobienie paszportu? Gdzie mogę uzyskać paszport? I wreszcie najważniejsze pytanie w gąszczu kosztów podróży międzynarodowych: ile kosztuje paszport? Podróżujesz z dziećmi? Być może zastanawiasz się, ile kosztuje wyrobienie paszportu dla dziecka. Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące paszportów znajdziesz w poniższym tekście.

Uzyskanie paszportu – krok po kroku

W tej sekcji wyjaśniono etapy uzyskiwania paszportu :

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2024
Ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2024
 1. Najpierw należy pobrać formularz wniosku o paszport. Niestety nie jest on dostępny online. Należy udać się do krajowego punktu paszportowego. Inaczej jest w przypadku paszportów dla dzieci. O paszporty dla dzieci można ubiegać się online. Więcej informacji na ten temat w dalszej części artykułu.
 2. Przed złożeniem kompletu dokumentów należy uiścić opłatę paszportową. Cena za takie dokumenty wynosi 140 zł. Istnieją jednak wyjątki. O tym ile kosztuje wyrobienie paszportu napiszemy w dalszej części artykułu. Oczywiście istnieje możliwość uiszczenia opłaty paszportowej online, co może znacznie przyspieszyć proces składania dokumentów. Jeśli przelewy bankowe nie są możliwe, opłaty paszportowe można uiścić w kasie urzędu. Przelewu bankowego należy dokonać na numer konta danego punktu i nie zapomnieć o wpisaniu w tytule swojego imienia i nazwiska.
 3. Wypełniony formularz wraz z potwierdzeniem przelewu bankowego należy złożyć w biurze paszportowym. Należy pamiętać, że formularz wniosku i inne dokumenty można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Listę biur rządowych można łatwo znaleźć w Internecie. Na miejscu urzędnicy pobiorą od Ciebie odciski palców.
 4. Gdy paszport będzie gotowy, możesz go odebrać. Możesz sprawdzić dostępność swoich dokumentów online lub zamówić specjalną usługę SMS lub e-mail.

To ważne!

W niektórych punktach paszportowych można złożyć wniosek o paszport i odebrać wydane dokumenty bez umawiania się na wizytę. Niektóre z nich wymagają jednak umówienia się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej. Listę tych punktów można znaleźć na rządowej stronie internetowej Gov.co.uk. W wielu punktach sprzedaży można umówić się na wizytę za pośrednictwem systemu bezkolejki.pl.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport?

Masz już formularz wniosku paszportowego pobrany z urzędu. Możesz go wypełnić. Ile zdjęć potrzebuję do paszportu? Wystarczy jedno kolorowe zdjęcie zrobione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o paszport. Możesz zrobić własne zdjęcie, ale aby upewnić się, że spełnia ono wytyczne, udaj się do zakładu fotograficznego i powiedz, do czego potrzebujesz zdjęcia.

Dołącz potwierdzenie opłaty paszportowej do listy dokumentów wymaganych do uzyskania paszportu. Jeśli jesteś uprawniony do dodatku paszportowego (zostanie to wyjaśnione później), upewnij się, że przyniosłeś na to dowód. Ponadto urzędnicy poproszą Cię o okazanie dowodu tożsamości, chyba że wcześniej korzystałeś z paszportu.

W nietypowych okolicznościach może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Na przykład, jeśli zmieniłeś nazwisko za granicą, zostaniesz poproszony o skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa. Urzędnik sprawdzi wszystkie dokumenty i w razie wątpliwości może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Przez Internet można ubiegać się wyłącznie o paszporty dla dzieci.

Jedynymi paszportami, o które można ubiegać się online, są paszporty dla dzieci w wieku do 12 lat. Jest to stosunkowo nowa usługa, która weszła w życie 31 marca 2023 roku. W przypadku dzieci do wydania paszportu wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego. Od tego roku zgodę tę można również wyrazić online.

O paszporty dla dzieci można ubiegać się (online) za pośrednictwem strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka. Do podpisania formularza wniosku paszportowego wymagany jest wiarygodny profil, e-karta lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Czy wniosek o paszport dla dziecka został złożony online? Aby odebrać wypełniony dokument, należy stawić się w biurze paszportowym z dzieckiem w wieku od 5 do 12 lat. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci poniżej piątego roku życia.

To ważne!

Odciski palców nie będą pobierane od dzieci poniżej 12 roku życia.

Opłaty paszportowe.

Standardowa cena paszportu wynosi 140 funtów. Jednak ze względu na spodziewane zniżki, wysokość opłaty paszportowej będzie się różnić; obowiązuje 50% zniżki:

 • Studenci i uczniowie
 • Emerytów i rencistów
 • Osoby niepełnosprawne.
 • Emeryci, osoby niepełnosprawne i osoby pozostające na utrzymaniu współmałżonka,
 • Osób przyjętych do placówek pomocy społecznej, domów opieki i instytucji,
 • Osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej
  Weterani wojenni lub osoby poszkodowane
 • Rodzice lub małżonkowie rodziców członków dalszej rodziny posiadających kartę dalszej rodziny.
 • Studenci (poniżej 26 roku życia) i dzieci niepełnosprawne są uprawnione do dodatkowej zniżki w wysokości 75%. W tym przypadku cena paszportu wynosi 35 zł.

Co ważne, zniżki nie sumują się. Powyższe zniżki łączą się jednak ze zniżkami obowiązującymi w następujących trzech przypadkach

 • Z powodu nagłej zmiany wyglądu
 • Z powodu zmiany nazwiska po
 • zawarciu związku małżeńskiego
  Gdy nie ma już miejsca na stempel przekroczenia granicy.

Zapytaj w biurze paszportowym, ile będziesz musiał zapłacić w tych przypadkach.

To ważne!

Jeśli paszport zostanie zgubiony lub uszkodzony nie z Twojej winy, koszt wzrośnie trzykrotnie. Ile więc kosztuje wyrobienie paszportu emeryta w takich okolicznościach? Koszt wyrobienia paszportu wynosi 210 funtów.

Ceny paszportów – kiedy w ogóle płacić?

Niektóre osoby nie ponoszą opłat paszportowych: emeryci w wieku 70 lat i starsi, osoby przebywające w domach opieki lub domach opieki oraz osoby podróżujące za granicę w celu leczenia. Z tego samego powodu osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej nie muszą w ogóle płacić. Osoby, które posiadają już paszport, ale mają wadę techniczną, również mogą wyrobić paszport bezpłatnie. Ostatnią grupą zwolnioną z opłat są żołnierze oddelegowani za granicę.

Ile kosztuje paszport dla dziecka?

Cena paszportu zależy od wieku dziecka. Przedstawia się następująco:

 • 30 zł dla dzieci do 5 roku życia i 15 zł dla dzieci z rodzin wielodzietnych,
 • 60 zł dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat, 30 zł z legitymacją studencką, 15 zł dla dzieci z rodzin wielodzietnych,
 • 140 zł dla dzieci w wieku 13-17 lat, 70 zł za legitymację szkolną, 35 zł za kartę dużej rodziny.
  Karta dużej rodziny – 35 zł.

Zniżki przysługują w przypadku braku danych dziecka, jego wyglądu i miejsca na pieczątkę (tak jak w przypadku paszportów dla dorosłych). Opłata za utracony lub uszkodzony paszport z powodu zaniedbania rodziców jest również taka sama jak w przypadku dorosłych.

Dzieci podróżujące za granicę na operację lub długotrwałe leczenie i przebywające w domu opieki lub domu opieki nie muszą uiszczać żadnych opłat za paszport. To samo dotyczy wymiany paszportu z powodu błędu technicznego.

Jak długo trwa wyrobienie paszportu i gdzie mogę go odebrać?

Osoby ubiegające się o paszport zastanawiają się, jak długo trwa jego wyrobienie. Nie jest to zaskakujące. Zazwyczaj planuje się wyjazd za granicę, czy to w celach służbowych, czy turystycznych. Wyrobienie paszportu jest ważną pozycją na liście rzeczy do zrobienia przed wyjazdem.

Przepisy wskazują, jak długo trzeba czekać na gotowy paszport. Liczba ta wynosi 30 dni. W szczególnych przypadkach czas oczekiwania może wydłużyć się do dwóch miesięcy, gdyż urzędnicy muszą bardziej zagłębić się w sprawę.

W praktyce jest on jednak znacznie krótszy. Travel Forum w temacie „Jak długo czekałeś na paszport” podaje, że maksymalny czas oczekiwania to dwa tygodnie. Czas oczekiwania zależy również od pory roku, a w sezonie wakacyjnym może być kilka wniosków więcej.

Paszport można odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku i innych dokumentów. Jeśli nie jesteś w stanie odebrać go osobiście, możesz oddelegować kogoś, kto odbierze go za Ciebie. Pełnomocnictwo musi być odręczne i podpisane. Nie musisz przedstawiać poświadczenia notarialnego.

Jak długo ważny jest paszport?

Zależy od wieku posiadacza: dla dzieci poniżej 13 roku życia paszport jest ważny przez 5 lat; dla osób powyżej 13 roku życia jest ważny przez 10 lat; dla dzieci poniżej 13 roku życia paszport jest ważny przez 5 lat; dla osób powyżej 13 roku życia jest ważny przez 10 lat. Jak długo ważny jest paszport? Datę ważności paszportu można sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-wazny..

Jak uzyskać nowy paszport? Wykonaj powyższe kroki, aby złożyć wniosek o paszport i wymagane dokumenty. Po otrzymaniu nowego paszportu urzędnik poprosi Cię o przedłożenie starego paszportu do anulowania.

Paszport tymczasowy – jak długo muszę czekać?

Podróż za granicę nie zawsze jest planowana. W pewnych okolicznościach można ubiegać się o paszport tymczasowy. Paszport awaryjny można wyrobić w nietypowych i nagłych okolicznościach. Przykłady obejmują: chorobę lub pogrzeb bliskiej osoby; nagłe wypadki związane z pracą; sytuacje, w których nie można pobrać odcisków palców z powodu tymczasowej niepełnosprawności (np. bycie w gipsie); przebywanie za granicą z wygasłym lub skradzionym paszportem; lub chęć powrotu do kraju stałego zamieszkania bez ważnych dokumentów. Wnioski o paszport tymczasowy można składać w wybranym biurze paszportowym.

Rządowa strona internetowa podaje, że tak szybko, jak to możliwe. Czas potrzebny na uzyskanie paszportu w trybie przyspieszonym zależy od liczby złożonych wniosków i obciążenia pracowników.

Paszport w trybie przyspieszonym można uzyskać natychmiast na lotnisku.

Od kwietnia 2023 r. paszporty będzie można uzyskać na miejscu w specjalnym punkcie na Lotnisku Chopina w Warszawie. Tak zwany „szybki paszport tymczasowy” jest wyrabiany w zaledwie 15 minut w przypadku zgubienia lub zapomnienia wymaganych dokumentów, utraty ważności dokumentów lub złożenia wniosku o paszport biometryczny, ale nie otrzymania jeszcze wypełnionego dokumentu. Należy posiadać ważny bilet lotniczy. Za dokumenty płaci się kartą, a opłata wynosi 30 zł. Na miejscu składasz wniosek, robisz odpowiednie zdjęcia i otrzymujesz niezbędne do lotu dokumenty. Co ważne, takie tymczasowe paszporty są ważne tylko przez odpowiedni czas. Są ważne nie dłużej niż tydzień, miesiąc lub 365 dni.

Previous post
Prawdziwy powód śmierci Gabriel Seweryn !
Next post
kinderzuschlag wniosek po polsku 2024

Dodaj komentarz