Ubezpieczenie zdrowotne

kinderzuschlag wniosek po polsku 2024

Cześć, nazywam się Sylvia Amon. Witam na moim blogu. Na tym blogu możesz dowiedzieć się o swoich prawach i skorzystać z możliwości w Niemczech. Jest to nic innego jak bezzwrotny zasiłek dla dzieci z mniej zamożnych rodzin. „Zuschlag” oznacza „zasiłek” i jest wypłacany jako dodatek do Kindergeld, jeśli spełnione są określone warunki. W przypadku złożenia wniosku zasiłek wypłacany jest przez okres sześciu miesięcy. Po tym okresie należy ponownie złożyć wniosek. W międzyczasie należy powiadomić urząd o wszelkich zmianach w dochodach.

Kindergeld – warunki do spełnienia

Jeśli chcesz otrzymać Kinderschlag na swoje dziecko, musisz spełnić następujące warunki :

kinderzuschlag wniosek po polsku 2024
kinderzuschlag wniosek po polsku 2024
  • Dziecko musi z Tobą mieszkać.
  • Dziecko musi mieć mniej niż 25 lat.
  • Dziecko nie może być w związku małżeńskim ani partnerskim.
  • Dziecko nie utrzymuje się samodzielnie
  • Dziecko musi być w wieku przedszkolnym

Całkowity dochód rodziny musi wynosić co najmniej 900 EUR dla małżeństw i 600 EUR dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jest to kwota po odliczeniu podatku.

Jeśli otrzymujesz Kinderzuschlag i ewentualnie Wohngeld, masz wystarczająco dużo pieniędzy na utrzymanie rodziny (jeśli nie, musisz złożyć wniosek o Grundsicherung lub Arbeitslosengeld II w urzędzie pracy). .

Możesz dowiedzieć się, czy Kinderzuschlag jest wymagany w Twoim przypadku, wpisując swoje dane w KiZ-Lotse.

Ile wynosi Kinderzuschlag w 2024 roku?

W 2024 r. każde dziecko otrzyma do 185 EUR. Od 1 stycznia 2020 r. nie ma już limitu dochodu osoby fizycznej. Oznacza to, że możesz teraz ubiegać się o Kinderzuschlag, nawet jeśli masz wyższy dochód. Im wyższy dochód, tym mniejsza pomoc państwa, a w pewnym momencie pomoc państwa całkowicie ustanie.

Kinderzuschlag – sytuacja związana z koronawirusem! Zmiany dla szybkiego finansowania

Zasady przyznawania Kinderzuschlag zostały zmienione ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Dochody z ostatnich sześciu miesięcy nie będą już liczone i będą liczone na miesiąc przed datą złożenia wniosku; możesz sprawdzić online w Familienkasse w KiZ-Lotsen, czy kwalifikujesz się do Kinderzuschlag (link na końcu tekstu). Przepis ten obowiązuje do 30 września 2020 r.

Kinderzuschlag – wniosek online

Wniosek o Kinderzuschlag należy wypełnić online, odręcznie, podpisać, a oryginał przesłać do Familienkasse. Aby uzyskać dostęp do formularza wniosku, kliknij ten link.
W razie problemów z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt. Nie musisz składać wszystkich dokumentów jednocześnie z wnioskiem. Możliwe jest złożenie najpierw formularza zgłoszeniowego, a następnie przyniesienie i złożenie pozostałych dokumentów.

Kinderzuschlag – jakich dokumentów potrzebuję?

Po pierwsze, aby zakwalifikować się do Kinderzuschlag, wymagany jest dowód dochodu za ostatnie sześć miesięcy, ale z powodu koronawirusa okres ten został skrócony do jednego miesiąca przed złożeniem wniosku. Mogą to być odcinki wypłaty, zaświadczenia emerytalne, Erterngeld lub inne świadczenia; liczy się również Krankengeld, dochód z wynajmu i odsetki od depozytów.
Ważne jest również udokumentowanie miesięcznych kosztów mieszkaniowych. Jeśli mieszkasz we własnej nieruchomości, będziesz musiał przedstawić dowód kosztów mieszkaniowych za ostatni rok.

Kinderzuschlag – co jeszcze?

Ponadto można ubiegać się o inne świadczenia. Jednym z nich jest tak zwany Bildungspaket, oficjalnie nazywany „Leistungen zur Bildung und Teilhabe”, który dofinansowuje kieszonkowe dziecka, a także podróże, przybory szkolne i wydatki szkolne. Skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy; oprócz Bildungspaket możesz również ubiegać się o Wohngeld.

Previous post
Ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2024 roku?
Next post
Niemcy dni wolne od pracy 2024

Dodaj komentarz