Polscy prawnicy

Polski adwokat Emmerich

Polski adwokat Emmerich, to miasto, położone nad brzegiem Renu w Niemczech, wyróżnia się różnorodnością kulturową i językową. W tym kontekście polscy prawnicy odgrywają istotną i ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb Polonii zamieszkującej miasto.

Polscy prawnicy Kancelarii Emmerich świadczą szeroki zakres usług prawnych obejmujących sprawy karne i cywilne, a także udzielają porad prawnych w takich obszarach, jak prawa pracownicze, imigracja i biznes. Ich znaczenie jest szczególnie widoczne w możliwości świadczenia usług prawnych w języku polskim, co usuwa bariery językowe i kulturowe, na jakie może natknąć się polska społeczność w interakcji z niemieckim systemem prawnym.

Polski adwokat Emmerich

Do najważniejszych zalet oferowanych przez Polski adwokat Emmerich należą:

Polski adwokat Emmerich
Polski adwokat Emmerich
 1. Udzielanie porad prawnych w języku polskim: Ułatwia to klientom zrozumienie skomplikowanych procedur prawnych i skuteczną komunikację z prawnikami, bez obaw o nieporozumienia wynikające z bariery językowej.
 2. Zrozumienie polskich kultur i tradycji: Polscy prawnicy posiadają głębokie zrozumienie polskiej kultury i tradycji, co pozwala im udzielać porad prawnych odpowiednich do kontekstu kulturowego klientów.
 3. Doświadczenie w zakresie prawa niemieckiego i polskiego: Prawnicy ci często posiadają podwójną wiedzę na temat prawa niemieckiego i polskiego, co pozwala im dostarczać zintegrowane rozwiązania prawne, które uwzględniają ramy prawne obu krajów.
 4. Wspieranie społeczności lokalnej: Polscy prawnicy przyczyniają się do wspierania lokalnej Polonii poprzez prowadzenie warsztatów i wykładów uświadamiających na temat ich praw i obowiązków w Niemczech, co zwiększa ich świadomość prawną i wzmacnia zdolność do obrony swoich praw.

Dzięki tym zaletom polscy prawnicy kancelarii Emmerich odgrywają zasadniczą rolę w promowaniu sprawiedliwości i zapewnieniu polskiej społeczności usług prawnych niezbędnych do życia i pracy z godnością i chronionymi prawami.

Silke Turk

Silke Turk jest doświadczoną prawniczką specjalizującą się w prawie rodzinnym z siedzibą w Emmerich am Rhein. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Westfalskim Wilhelma w Münsterze, uzyskując pierwsze państwowe egzaminy prawnicze w 1993 roku. Po odbyciu aplikacji w Kleve i studiach na Wyższej Szkole Administracji w Speyer, zdała drugie państwowe egzaminy prawnicze w 1996 roku i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika.

Silke Turk rozpoczęła swoją karierę zawodową w Duisburgu, pracując dla Dr. Adams und Partner GmbH, a następnie dla Duales System Deutschland AG w Kolonii. Od 1999 roku prowadzi własną kancelarię prawną w Emmerich am Rhein, specjalizując się głównie w prawie rodzinnym. Tytuł Fachanwältin für Familienrecht (adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym) uzyskała w 2003 roku.

Jej kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, w tym doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy i prawa najmu. Pani Turk podkreśla znaczenie indywidualnego podejścia do klienta oraz wysoką dostępność, co sprzyja zaufaniu i skutecznej współpracy. Kancelaria znajduje się przy Oelstr. 6 w Emmerich am Rhein.

Liwerski und Partner

Kancelaria „Liwerski und Partner” w Emmerich Kleve oferuje kompleksowe usługi prawne i podatkowe, specjalizując się zarówno w doradztwie dla przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Firma istnieje od 1963 roku i ma siedzibę w Kleve oraz filię w Duisburgu. Zakres usług prawnych obejmuje:

 • Prawo spadkowe: sporządzanie testamentów, regulacja konfrontacji spadkobierców, egzekwowanie testamentów, zarządzanie sukcesją przedsiębiorstw.
 • Prawo spółek: doradztwo przy wyborze formy prawnej spółek, redagowanie umów spółek, wyjaśnianie kwestii prawa pracy, przekształcanie formy prawnej działalności przedsiębiorstw.
 • Windykacja należności: postępowanie upominawcze, dochodzenie wierzytelności, postępowanie windykacyjne, egzekucja sądowa.
 • Redagowanie umów: kontrakty firmowe, umowy o pracę, testamenty, umowy leasingowe, statuty.
 • Nabywanie i zarządzanie nieruchomościami, prawo pracy, prawo o stowarzyszeniach, zasiłki rodzinne.

Zakres usług podatkowych obejmuje:

 • Bilans i roczne rozliczenie podatkowe: wyliczanie zysku, sporządzanie sprawozdań rocznych, składanie deklaracji podatkowych, analiza podatkowa.
 • Księgowość: sporządzanie planu kont, prowadzenie rachunkowości, ocena analizy gospodarczej, kalkulacje dodatkowe.
 • Księgowość płac: rozliczanie płac i wynagrodzeń, wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, sporządzanie list płac.
 • Kontrola przedsiębiorstw: przygotowanie i nadzór audytu, przegląd wyników audytu, kontrola sprawozdań z audytu.

Kancelaria działa w oparciu o zasadę zaufania między klientem a doradcą, co jest szczególnie ważne przy skomplikowanym prawie podatkowym w Niemczech. Kancelaria zapewnia długotrwałą współpracę, służąc doradztwem nie tylko w sprawach jednorazowych, ale także jako stały doradca prawno-podatkowy.

Previous post
Polski adwokat Heidelberg
Next post
Polski adwokat hessen

Dodaj komentarz