Polscy prawnicy

polski adwokat frankfurt (oder)

polski adwokat frankfurt (oder) odgrywają istotną i ważną rolę w zapewnianiu wyjątkowej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy prawnej dla Polonii w tym mieście. Polskie kancelarie prawne we Frankfurcie świadczą szeroki zakres usług prawnych odpowiadających potrzebom Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech.

Dzięki głębokiemu zrozumieniu polskiej kultury i języka prawnicy ci świadczą wyjątkowe usługi, które obejmują udzielanie porad prawnych i wskazówek w języku polskim, zapewniając skuteczną komunikację i dokładne zrozumienie potrzeb prawnych swoich klientów.

polski adwokat frankfurt (oder)

Oto kilku polskich adwokatów działających we frankfurt (oder):

polski adwokat frankfurt (oder)
polski adwokat frankfurt (oder)
  1. Dr. Kamila Matthies: Specjalizuje się w prawie karnym, posługuje się biegle językiem polskim oraz niemieckim. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Adwokatów we frankfurt (oder) oraz jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (DAV) i Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników w Berlinie (DJPV). Prowadzi sprawy zdalnie, bez konieczności osobistego spotkania w kancelarii.
  2. Edyta Koryzna adwokat: Specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, w tym cywilnym, administracyjnym i gospodarczym. Posługuje się językiem polskim, niemieckim oraz angielskim. Jej kancelaria znajduje się na Carthausplatz 1, frankfurt (oder).
  3. Anne Papendick: Specjalizuje się w prawie europejskim, administracyjnym, gospodarczym, cywilnym, pracy i spadkowym. Posługuje się językami: polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i francuskim. Jej kancelaria znajduje się na Buschmühlenweg 6, frankfurt (oder).
  4. Anwalt Frankfurt Schlabowski: Specjalizuje się w prawie karnym i ma ponad 18 lat doświadczenia. Reprezentuje głównie obywateli polskich w sprawach karnych i ekstradycyjnych. Jego kancelaria działa zarówno w Berlinie, jak i we frankfurt (oder).

Każdy z tych adwokatów oferuje usługi w różnych dziedzinach prawa, co pozwala na dopasowanie odpowiedniego specjalisty do konkretnej sprawy.

Dr. Kamila Matthies

Dr. Kamila Matthies jest polską adwokatką działającą we frankfurt (oder), specjalizującą się w prawie karnym. Oto szczegółowe informacje na jej temat:

Kamila Matthies ukończyła studia prawnicze oraz obroniła doktorat na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, zarówno jako obrońca, jak i doradca prawny. Specjalizacje:

  • Prawo karne: Dr. Matthies zajmuje się kompleksową obroną w sprawach karnych, w tym obroną w postępowaniach przygotowawczych, obroną na rozprawach głównych oraz w postępowaniach apelacyjnych.
  • Dwujęzyczność: Posługuje się biegle językiem polskim i niemieckim, co pozwala jej skutecznie reprezentować klientów w obu językach.

Jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Adwokatów we frankfurt (oder) oraz członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (DAV) i Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników w Berlinie. Kontakt :

  1. Lokalizacja: frankfurt (oder)
  2. Usługi: Możliwość prowadzenia spraw zdalnie, bez konieczności osobistego spotkania w kancelarii.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Dr. Kamila Matthies, możesz odwiedzić jej stronę internetową lub skontaktować się bezpośrednio z jej kancelarią.

Koryzna Adwokat

Edyta Koryzna jest doświadczonym prawnikiem mieszkającym we frankfurt (oder) w Niemczech. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie rodzinnym i prawie pracy. Jej wykształcenie obejmuje studia prawnicze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we frankfurt (oder) oraz Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała stopnie naukowe prawa niemieckiego i polskiego (LL.B. i LL.M.), a także tytuł magistra polskiego prawa i dyplom prawnika. Od 2016 roku jest członkiem Izby Adwokackiej we frankfurt (oder) oraz Stowarzyszenia Prawników Niemieckich.

Jej kancelaria prawna zajmuje się szeroką gamą spraw prawnych, w tym obroną w sprawach karnych, wykroczeniami drogowymi, sporami rodzinnymi, takimi jak rozwód i opieka nad dziećmi, oraz sporami pracowniczymi, takimi jak bezprawne rozwiązanie umowy o pracę i roszczenia odszkodowawcze. Jest znana ze swojego oddania swoim klientom, dążąc do osiągnięcia polubownych rozwiązań, gdy tylko jest to możliwe.

Anne Papendick

Anne Papendick jest polską prawniczką mieszkającą we frankfurt (oder) w Niemczech. Specjalizuje się w prawie europejskim, administracyjnym, gospodarczym, cywilnym, pracy i spadkowym. Anne Papendick biegle włada wieloma językami, w tym polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i francuskim, co pozwala jej obsługiwać różnorodną klientelę.

Jej biuro mieści się pod adresem Buschmühlenweg 6 we frankfurt (oder). Jest ceniona za swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwiązywania złożonych kwestii prawnych z różnych dziedzin, co czyni ją wszechstronną specjalistką prawniczą w regionie.

Anwalt Frankfurt Schlabowski

Rechtsanwalt Adalbert Schlabowski prowadzi we frankfurt (oder) kancelarię prawną specjalizującą się w kilku dziedzinach prawa. Jest szczególnie znany ze swojej wiedzy z zakresu „Arbeitsrecht” (prawa pracy), gdzie reprezentuje pracowników, pracodawców i rady zakładowe. Jego usługi w tym zakresie obejmują doradztwo w zakresie umów o pracę, ochrony przed zwolnieniem, a także tworzenie porozumień o rozwiązaniu umowy o pracę.

Oprócz prawa pracy Schlabowski zajmuje się także „Verkehrsrecht” (prawem drogowym). Pomaga klientom w sprawach związanych z wypadkami drogowymi, wykroczeniami drogowymi oraz sporami dotyczącymi napraw. W swoim podejściu kładzie nacisk na profesjonalizm i wiedzę prawniczą, aby zapewnić klientom odpowiednie odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych.

Kancelaria Schlabowskiego zajmuje się także „Handels- und Gesellschaftsrecht” (prawo handlowe i korporacyjne) oraz „Forderungsmanagement” (zarządzanie windykacją). Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw od ich założenia po likwidację, w tym rozwiązywaniem sporów pomiędzy wspólnikami i prowadzeniem windykacji należności.

Jego filozofia pracy opiera się na kompetencjach, zaufaniu, przejrzystości, obsłudze, indywidualnej uwadze i pasji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ciągłemu kształceniu i silnej koncentracji na potrzebach klienta, Schlabowski gwarantuje, że jego klienci są dobrze poinformowani, a ich sprawy są rozpatrywane z najwyższą starannością.

Dlatego polscy prawnicy we Frankfurcie odgrywają zasadniczą rolę we wspieraniu Polonii i pomaganiu jej w przezwyciężaniu wyzwań prawnych, jakie mogą napotkać w nowym środowisku.

Previous post
Polski psycholog w Holandii na ubezpieczenie
Next post
Polski psychiatra Amsterdam

Dodaj komentarz