Polscy lekarze w Niemczech

Polski psycholog w Holandii na ubezpieczenie

Polski psycholog w Holandii na ubezpieczenie. Holandia uznawana jest za jeden z krajów charakteryzujących się zaawansowanym i kompleksowym systemem opieki zdrowotnej, w którym ubezpieczenie zdrowotne odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu każdemu dostępu do niezbędnych usług zdrowotnych. W tym kontekście uwydatnia się rola polskich psychiatrów jako istotnej części tego systemu, zwłaszcza dla dużej społeczności polskiej mieszkającej w Holandii.

Polski psycholog w Holandii na ubezpieczenie

Wielu członków Polonii stoi przed wyzwaniami psychologicznymi wynikającymi z adaptacji do życia w nowym kraju, takimi jak stres psychiczny wynikający z emigracji, bariery językowe, trudności w integracji społecznej i kulturalnej. I tu pojawia się rola polskich psychiatrów, którzy świadczą usługi psychologiczne uwzględniające te szczególne wyzwania, przyczyniając się do poprawy zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu członków społeczności.

Polscy psychologowie posiadają głęboką wiedzę na temat polskiej kultury i języka, co pozwala im zapewnić wsparcie psychologiczne dostosowane do potrzeb i oczekiwań polskich pacjentów. To zrozumienie kulturowe pozwala im zapewnić skuteczniejszą psychoterapię i zwiększa poczucie komfortu i pewności pacjentów podczas sesji terapeutycznych.

Ponadto polscy psychiatrzy przyczyniają się do ułatwienia procedur związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, ponieważ mogą udzielać polskim pacjentom porad i wskazówek, jak najlepiej wykorzystać ubezpieczenie zdrowotne, aby uzyskać niezbędną opiekę psychologiczną.

Polski psycholog w Holandii na ubezpieczenie
Polski psycholog w Holandii na ubezpieczenie

Ponadto polscy psychiatrzy odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu komunikacji pomiędzy Polską a holenderskim systemem opieki zdrowotnej. Zapewniając opiekę psychologiczną w sposób odpowiadający potrzebom kulturowym i językowym pacjentów, przyczyniają się do poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz budowania mostów zaufania i zrozumienia pomiędzy Polską a holenderskimi świadczeniodawcami.

Polska Poradnia Psychologiczna Haga

 • Polska Poradnia Psychologiczna Haga oferuje szeroki zakres usług terapeutycznych dla Polaków mieszkających w Holandii.
 • Specjalizują się w leczeniu takich problemów jak depresja, stany lękowe, wypalenie zawodowe, PTSD, bezsenność, oraz różnego rodzaju fobie.
 • Terapie są prowadzone przez doświadczonego polskojęzycznego psychologa z wieloletnią praktyką terapeutyczną.
 • Terapie są refundowane przez holenderskie ubezpieczenie zdrowotne, co oznacza, że całość lub część kosztów może być pokryta przez ubezpieczyciela.
 • Poradnia stosuje różne podejścia terapeutyczne, w tym terapię poznawczo-behawioralną (CBT), Mindfulness, terapię EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) oraz terapię schematów.
 • Oferta obejmuje również indywidualne poradnictwo dotyczące radzenia sobie ze stresem, niską samooceną, dyskryminacją oraz przemocą psychiczną.
 • Poradnia jest zlokalizowana w Gezondheidscentrum Phoenix, Phoenixstraat 6, 2611 AL Delft, a wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.
 • Aby umówić się na wizytę, można skontaktować się za pomocą e-maila lub zadzwonić na numer +31 684 619 588​​.

Agata Mortka Polski psycholog w Holandii na ubezpieczenie

 • Agata Mortka jest polskojęzycznym psychologiem dzieci i dorosłych, prowadzącym praktykę w Hadze.
 • Oferuje pomoc psychologiczną zarówno w gabinecie, jak i online poprzez WhatsApp lub Messenger.
 • Specjalizuje się w terapii systemowej, poznawczo-behawioralnej, terapii schematów, neurobiologii, terapii traumy, psychosomatyki i arteterapii.
 • Ukończyła studia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, Uniwersytecie w Leiden oraz Utrechcie.
 • Kontakt: Granaathorst 7, 2592SN, Haga, tel. 0624146133, e-mail: agatamortka@gmail.com​.

Podsumowując, można stwierdzić, że polscy psychiatrzy stanowią ważne ogniwo łączące Polonię z systemem ubezpieczeń zdrowotnych w Holandii. Świadcząc usługi psychologiczne charakteryzujące się prywatnością i zrozumieniem kulturowym, przyczyniają się do poprawy zdrowia psychicznego członków Polonii oraz zwiększenia ich integracji i dobrostanu w społeczeństwie holenderskim.

Previous post
Polski psychiatra Holandia online + Cena
Next post
polski adwokat frankfurt (oder)

Dodaj komentarz