Polscy lekarze w Niemczech

Polski psychiatra Rotterdam

Polski psychiatra Rotterdam odgrywają istotną i wpływową rolę w zapewnianiu polskiej społeczności opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Rotterdam to jedno z najbardziej zróżnicowanych holenderskich miast, przyciągające wielu imigrantów i uchodźców z całego świata, w tym liczną polską społeczność.

Polski psychiatra Rotterdam

Wraz ze wzrostem stresu psychologicznego i wyzwaniami, przed jakimi stają imigranci podczas adaptacji do nowego środowiska, pojawia się pilna potrzeba zapewnienia specjalistycznych usług w zakresie zdrowia psychicznego, które rozumieją pochodzenie kulturowe i językowe polskiego społeczeństwa.

Polski psychiatra Rotterdam wyróżniają się umiejętnością zapewnienia wsparcia psychologicznego w swoim ojczystym języku, co przyczynia się do wzrostu zaufania i wzajemnego zrozumienia pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Głęboka znajomość polskiej kultury pomaga im także trafniej i skuteczniej diagnozować i leczyć problemy psychologiczne. Ich rola wykracza poza zapewnianie poradnictwa i leczenia, ale obejmuje także edukowanie społeczności na temat znaczenia zdrowia psychicznego i zachęcanie ich do szukania pomocy w razie potrzeby.

Polski psychiatra Rotterdam
Polski psychiatra Rotterdam

Dr Maja Motylińska

Maja Motylińska Polski psychiatra Rotterdam jest psychologiem i certyfikowaną terapeutką skoncentrowaną na rozwiązaniach (SFBT) mieszkającą w Rotterdamie. Pochodząca z Polski, spędziła ponad 20 lat mieszkając, studiując i pracując w różnych krajach Azji, Ameryki i Europy. To bogate doświadczenie międzynarodowe zapewnia jej głębokie zrozumienie wyzwań, przed którymi stoi społeczność międzynarodowa.

Maja ukończyła studia licencjackie z psychologii na SIM University w Singapurze, z potwierdzeniem przez Open University w Wielkiej Brytanii. Studiowała również w Maryland w USA i ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Uniwersytecie Nauk Społecznych i Humanistycznych (SWPS) w Polsce, ze specjalizacją w psychologii klinicznej oraz profilaktyce i terapii uzależnień.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Regionalnym Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku i Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdyni. Jest również przeszkolona w zakresie podstawowej terapii systemowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i kursach, aby kontynuować swój rozwój zawodowy.

Maja obecnie prowadzi własną praktykę w Rotterdamie, oferując usługi klientom indywidualnym, parom i diadom, takim jak matka i dziecko. Prowadzi sesje zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Ponadto lekarze ci współpracują z lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, aby zapewnić niezbędne wsparcie i zapewnić bezpieczne środowisko polskim imigrantom. Współpraca ta odzwierciedla ducha solidarności i wzajemnego wsparcia Polonii, poprawiając dobrobyt społeczności i przyczyniając się do budowy bardziej spójnej i stabilnej społeczności w Rotterdamie.

Previous post
Polski adwokat Frankfurt am Main
Next post
Darmowe porady prawne Frankfurt am Main

Dodaj komentarz